Novinky a informácie
Druhy omietok a ich výhody

Druhy omietok a ich výhody

Fasády ako najviac exponované časti objektu nielen z aspektu architektúry a celkového farebného súladu celej stavby slúžia viacerým požiadavkám kladeným na stavby. Úlohou vonkajšej omietky je predovšetkým ochrana obalovej konštrukcie budov, jej nosných a nenosných prvkov pred pôsobením škodlivých vplyvov vonkajšieho prostredia ako aj tepelná a zvuková ochrana vnútorných priestorov. Nezanedbateľná je i estetická funkcia vonkajšej omietky ako podkladu pre konečnú povrchovú úpravu fasády.

Výber povrchovej úpravy

Prvým kritériom pri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne vaša predstava o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a farebnosť povrchovej úpravy).
V zásade poznáme nasledovné druhy fasád s povrchovými úpravami:
• fasády s hladkou povrchovou úpravou fasádnym náterom;
• fasáda so štruktúrou – hladená, škrabaná, ryhovaná.

Druhým kritériom je výber povrchovej úpravy, ktorá svojimi vlastnosťami a zložením bude vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom (slnko, dážď, výfukové plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy atď.). Tieto vlastnosti povrchovej úpravy ovplyvňuje najmä použité spojivo.

Podľa spojiva rozdeľujeme povrchové úpravy na:

akrylátové – vodoodpudivé materiály na báze akrylátovej disperzie, určené na konečnú povrchovú úpravu novostavieb;
silikátové – minerálne výrobky na báze vodného skla, vysoko paropriepustné, určené na konečnú povrchovú úpravu tak novostavieb ako aj starých a historických budov – vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie;
silikónové – vodoodpudivé – paropriepustné materiály na báze silikónových živíc, určené na konečnú povrchovú úpravu novostavieb ako aj historických a starých objektov;
minerálne – materiály s hydraulickým spojivom určené na konečnú povrchovú úpravu minerálnych jadrových omietok v exteriéri i v interiéri;
tepelnoizolačné.

Farebná úprava fasády

Farebná úprava fasády sa realizuje pomocou ušľachtilých farebných tenkovrstvových omietok alebo povrchovou farbou. Farebná omietka predstavuje lepšiu alternatívu, aj keď je finančne a technicky náročnejšia. Zmes je prefarbená v celom svojom objeme, je možné vytvoriť zrnitý, škrabaný alebo ryhovaný povrch. Takéto omietky si zachovávajú vysokú kvalitu aj po rokoch, vyrábajú sa na báze silikátových alebo akrylátových živíc, vodného skla, alebo minerálnych zložiek.

Farbenie fasády je lacnejší, ale menej trvanlivý variant. Farba sa nanáša na vyzreté omietky, betónové konštrukcie alebo staré nátery, na vyblednuté farebné omietky so zodpovedajúcimi parametrami – vyhovujúci technický stav podkladu (čistota, súdržnosť, nasiakavosť, výkvety solí…) a vyhovujúce chemické zloženie. Inak hrozí, že sa farba bude odlupovať. Farby kopírujú štruktúru podkladu a často sa používajú pri rekonštrukciách historických fasád.

Z pohľadu materiálovej bázy sa najdlhšou životnosťou vyznačujú minerálne, silikátové.

Výber značky, dodávateľa

O spoľahlivom fungovaní povrchovej úpravy okrem výberu vhodného materiálu rozhoduje aj jeho výrobca. Podobne ako pri iných investíciách s očakávanou dlhodobou životnosťou je preto rozumné prikloniť sa k materiálom od renomovaných a časom už overených výrobcov ponúkajúcich okrem kvalitných materiálov aj komplexný servis a poradenstvo. Samozrejmosťou v rámci servisu by mali pritom byť:
• osobná návšteva technického poradcu priamo na stavbe;
• poskytnutie vzorkovníkov farebných odtieňov omietok a farieb;
• poskytnutie katalógu referenčných stavieb;
• počítačom spracovaná vizualizácia objektu s vybranými farebnými odtieňmi;
• predvedenie vybraných farebných odtieňov priamo na fasáde, resp. na skúšobných doskách.

Veľký vplyv na kvalitu výsledného diela má samozrejme aj výber realizačnej firmy. Naši vyškolení pracovníci na jednotlivých pobočkách Vám radi pomôžu nielen pri výbere materiálu, ale aj pri výbere realizačnej firmy.