Novinky a informácie
Fólia DELTA®-THERM

Podstrešná fólia DELTA®-THERM

Šikmá strecha je jedna z najdôležitejších častí rodinného domu. Aby však strecha správne fungovala je potrebné pod krytinu použiť kvalitnú podstrešné fóliu – tiež nazývanú poistná hydroizolácia. Podstrešná fólia chráni nižšie položené vrstvy ako je tepelná izolácia, drevené prvky krovu, sadrokartón atď. pred vlhkosťou ktorá môže vniknúť pod krytinu prostredníctvom hnaného dažďa a snehu. Zároveň umožňuje aby zostatková vlhkosť z konštrukcie strechy bola odvetraná. Preto sú základné požiadavky na podstrešnú fóliu: dlhodobá vodotesnosť a paropriepustnosť.

Keďže podstrešné fólie sú výrobky z plastu, pôsobením škodlivých faktorov postupne starnú a strácajú svoju funkčnosť.

Škodlivé faktory ktoré pôsobia na poistnú hydroizoláciu

Škodlivé faktory ktoré pôsobia na poistnú hydroizoláciu

 

Zo spomínaných faktorov pôsobí najviac deštruktívne na fóliu UV žiarenie počas stavebnej fázy keď fólia ešte nie je zakrytá krytinou a teplo ktoré pôsobí na fóliu po zakrytí.

Čo sa však deje pod plechovou krytinou?  

Plechová krytina je často používaná pri rekonštrukciách, ako aj pri novostavbách v modernej architektúre. Stavebná fyzika tu funguje trochu inak ako pri krytinách z betónových, alebo pálených škridiel. Keďže samotné škridle sú masívnejší materiál ako plech a vetranie takejto strechy prebieha cez hrebeň, vetracie škridle, ako aj cez škáry medzi škridlami – teplota pod takouto krytinou dosahuje +60°C až +70°C. Oproti tomu pri strechách s plechovou krytinou prebieha vetranie len cez hrebeň a na spodnej strane krytiny sa vytvára kondenzát. Teplota pod plechom môže dosiahnuť až +100°C. Tieto vysoké teploty musí zvládnuť aj podstrešná fólia.

Teplota pod betónovou alebo pálenou krytinou

 

 

Teplota pod vetranou plechovou krytinou

Lacné podstrešné fólie na báze polypropylénu (na dotyk látkové) takúto teplotu nevydržia a k ich nefunkčnosti dochádza pôsobením vysokého tepla už po niekoľkých rokoch. Problémom je tiež norma pre podstrešné fólie EN 13859-1 (podľa ktorej sa riadi každý výrobca v rámci EÚ) kde testovanie prebieha len do teploty +70°C – takže norma vysoké teploty pod plechom nezohľadňuje.

Fólia pod plechové krytiny DELTA®-THERM

 

Riešením je preto použitie podstrešnej fólie DELTA®-THERM ktorá odoláva vysokým teplotám až do +150°C a pôsobí ako ochranný štít pre Vašu strechu. Teplota pod plechovou krytinou síce dosiahne max. +100°C, ale podľa fyzikálnych zákonov t.z. Arheiniovej rovnice zvýšením teploty o 10°C zrýchlim dvojnásobne chemickú reakciu (starnutie fólie). Na porovnanie podobný spôsob funguje aj pri varení v tlakovom hrnci, kde zvýšením tlaku dokážeme zvýšiť teplotu na +117°C a tým skrátiť čas varenia (chemickej reakcie) na 1/3.

To znamená, že keď fólia odoláva +150°C po dobu 90 dní – bez straty vodotesnosti, pri +100°C bude odolávať 2.880 dní (69.120 hodín).

V reálnych podmienkach však dosiahneme teplotu +100°C za obdobie 25 rokov * 4 letné mesiace * 30 dní * 8 hodín = 24.000 hodín. Takže fólia DELTA®-THERM vydrží skoro 3-násobok požadovanej životnosti 25 rokov!

Výhody fólie DELTA®-THERM:

Extrémna tepelná odolnosť až do +150°C

 

Extrémna tepelná odolnosť až do +150°C

Fólia DELTA®-THERM odoláva bez problémov teplotám až do +150°C. Vďaka tejto vysokej odolnosti Vás chráni dlhodobo a spoľahlivo.

 

 

Ochrana vďaka ťažkej horľavosti

 

Ochrana vďaka ťažkej horľavosti

DELTA®-THERM spĺňa požiadavky euro požiarnej triedy B-s1, d0 a tým je ťažko horľavá. Tak sťažuje fólia šíreniu plameňa a prispieva k požiarnej ochrane obyvateľov.

 

 

Umožní kondenzátu jednoducho odtiecť

 

Umožní kondenzátu jednoducho odtiecť

Povrch DELTA®-THERM je tvorený z hladkej akrylátovej funkčnej vrstvy. Vďaka t.z. efektu lotosového kvetu dokáže spoľahlivo odvádzať aj veľké množstvá kondenzátu.

 

 

Dlhodobá spoľahlivosť - so zárukou

 

Dlhodobá spoľahlivosť – so zárukou

Exkluzívnu kvalitu Dörken a dlhodobé skúsenosti potvrdzujeme aj písomne: s našou 20 – ročnou zárukou funkčnosti.

Použitie fólie DELTA®-THERM

 

vetraná plechová krytina imitujúca tvar škridle – „škridloplech“

 

Odvetraná plechová krytina (klikový systém, trapézový plech)

 

Neodvetraná plechová krytina s odvetraním pod debnením (falcovaný plech)

Záver:

Samotná podstrešná fólia (lacná alebo drahá) je len zlomok celkových nákladov na strechu, ale pri jej zlyhaní už po niekoľkých rokoch po zhotovení zapríčiní vysoké náklady na opravu. Preto sa spoľahnite na rokmi overeného výrobcu fóliového systému – nemeckú firmu Dörken.