Novinky a informácie
Medzinárodná cena BigMat architektúry 2023

Medzinárodná cena BigMat architektúry 2023

ORGANIZÁTOR

Skupina BigMat International SA s ústredným sídlom v Luxembursku, ktorá pôsobí
v siedmich európskych krajinách (Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko,
Taliansko, Portugalsko a Španielsko), organizuje Medzinárodnú cenu za architektúru
„BigMat International Architecture Award’23“.

Nový ročník v roku 2023, šiesty medzinárodný ročník, sa bude opäť snažiť oceniť diela
architektonickej výnimočnosti realizované za posledné štyri roky v siedmich účastníckych
krajinách, v ktorých sa značka BigMat nachádza.

Cena

Cena je určená len pre architektov, ktorí majú svoje profesionálne sídlo v jednej zo
siedmich účastníckych krajín, ktoré sa ceny zúčastňujú. Diela, ktoré architekti s profesionálnym
sídlom v jednej z týchto krajín prezentujú, musia byť tiež postavené v tej istej
krajine.

Každý architekt môže bezplatne prezentovať toľko diel, koľko považuje za vhodné,
pričom každé dielo treba prihlásiť individuálnym spôsobom. V prípade, že ide o prácu
realizovanú viacerými autormi, minimálne jeden zo spoluautorov musí spĺňať predchádzajúce
podmienky. Každý architekt musí potvrdiť svoju prihlášku zvolením možnosti
„Malá bytová architektúra“ alebo „Architektúra“ (ktorá nezahŕňa malú bytovú architektúru).

Budú akceptované diela, ktoré boli postavené medzi 1. januárom 2019 a 1. januárom
2023 vo všetkých účastníckych krajinách

Hodnota cien:

Ceny za malú bytovú architektúru: (1)

• 7 Národných cien za malú bytovú architektúru BMIAA’23. Hodnota: 1.500 eur.
• Veľká medzinárodná cena za malú bytovú architektúru BMIAA’23. Hodnota: 30.000
eur (1.500 € Národná cena + 28.500 € Veľká cena).

Premios de Arquitectura: (2)

• 7 Národných cien za architektúru BMIAA’23. Hodnota: 1.500 eur.
• Veľká medzinárodná cena za architektúru BMIAA’23. Hodnota: 30.000 eur (1.500 €
Národná cena + 28.500 € Veľká cena).

Cena pre mládež: (3)

• Osobitné ocenenie Mladí architekti BMIAA’23. Hodnota: 1.500 eur.

Ak to porota uzná za vhodné, môže udeliť ďalšie Čestné ocenenia bez finančnej dotácie.

(1) Udelenie ceny s osobitným dôrazom na rodinné domy v rámci novej výstavby, nadstavby, rekonštrukcie a/alebo
obnovy. Do úvahy sa budú brať aj rezidenčné projekty malého rozsahu, ktoré obsahujú maximálne 12 bytových
jednotiek a/alebo maximálne 1 200 m2 celkovej zastavanej plochy. V prípade, že Kancelária pre udeľovanie cien
usúdi, že niektorý z predložených projektov nepatrí do tejto kategórie, môže ho so súhlasom poroty preradiť do
kategórie Cena za architektúru.

(2) Zahŕňa všetky architektonické zásahy vykonané v iných oblastiach ako v malej bytovej architektúre.

(3) Okrem toho bude udelené Osobitné ocenenie Mladí architekti BMIAA’23 za architektonické dielo, ktoré postavil
architekt, ktorý mal v deň dokončenia diela menej ako 40 rokov. V prípade tímov s viacerými autormi musia túto
požiadavku splniť všetci členovia tímu, aby boli oprávnení získať toto ocenenie. Táto cena, ak bude existovať, sa
nevyhnutne udelí niekomu spomedzi 14 ocenených.

PRIHLÁŠKY

Termín na podanie prihlášky a na predloženie potrebnej dokumentácie začína plynúť v stredu 18. januára 2023 a končí vo štvrtok 27. apríla 2023 o 23:59 hod. Potrebná dokumentácia pre prvú fázu Ceny BMIAA’23 pozostáva z digitálneho podania všetkých informácií potrebných na porozumenie projektu. Registráciu a nahratie dokumentácie pre každý projekt nájdete v časti „REGISTRÁCIA PROJEKTU“ na digitálnej platforme: www.architectureaward.bigmat.com.

 

 

Viac informácií nájdete v pravidlách súťaže, ktoré si viete stiahnuť TU.

V prípade záujmu o viac informácií

nás neváhajte kontaktovať
Napíšte nám, ozveme sa
 • BAU-DACH, Martin
 • BAUMAT SK, Ružomberok
 • CENTAR, Partizánske
 • DACHTEAM, Bratislava
 • DINOSTAV, Púchov
 • Drevostav, Zvolen
 • EUROTOP strešný center, s.r.o., Holice
 • K-Store, Raková
 • K&K Drevomont, Nitra
 • Medop strechy, Nitra
 • POLOM, Žilina
 • REMOT, Poprad
 • Rendes, Dulovce
 • ROPSPOL, Nové Mesto n./V.
 • Stavebniny Skalica, Skalica
 • STAVRAD, Prešov
 • SUMEGASTAV, Oravské Veselé
 • TAUBER, Spišská Nová Ves
 • TAUBER, Prešov
 • TAUBER, Hriadky
 • Tóth, Močenok
 • Rekonštrukcia
 • Novostavba
 • Prestavba
 • Nadstavba
 • Leták
 • Internet
 • Noviny, Časopis
 • Televízia
 • Billboard
 • Stavebniny
 • Pokrývač
 • Oporúčanie
Súbory, ktoré sa Vám nedajú pridať, nie sú povolené. Max. veľkosť jedného súboru je 7MB, maximálny počet súborov je 10, maximálna celková veľkosť príloh je 10MB
Zavolajte mi.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Odoslať požiadavku
* Povinné polia formuláru