BIGMAT home of builders

Medzinárodné sympózium BMI Florencia 2017

Home Akcie a novinky Big NEWS
Medzinárodné sympózium BMI Florencia 2017

Záver roku 2017 sa už tradične niesol v znamení Medzinárodného stretnutia členov a delegátov  BigMat International (BMI), ktoré sa uskutočnilo tentokrát v malebnej,  na históriu bohatej Florencii v Taliansku.  S prevzatím posolstva Florencie, ktorá sa po stáročia starala o všetky svoje pamiatky, dedičstvo a osobnosti,  sa v dňoch 22.-26.11 2017 konal jeden z najprestížnejších kongresov v histórii BigMatu.

V duchu globálneho hesla BigMat – miestna akcia, medzinárodná stratégia – boli v rámci pracovnej časti  kongresu prebiehajúcom v priestoroch sály divadla ODEON prezentované skúsenosti a novinky v dianí jednotlivých národných zastúpení BigMat – Francúzska, Ibérie ( Španielsko a Portugalsko), Belgicka, Českej republiky, Talianska a Slovenska.

NA kongrese sa zúčastnili delegáti zo spomínaných krajín v celkovom počte 420 a okrem množstva nových poznatkov a skúseností využili aj bohatú kultúrnu ponuku tohto výnimočného miesta.

Pracovné časti kongresu, ktoré boli znovu moderované francúzskou novinárkou Charlotte Savreux,  otvorila prezidentka BMI Claude Coutant, ktorá pripomenula BigMat – ako  značku s reputáciou, ktorá má v Európe svoje jedinečné postavenie a históriu.  Matteo Camillini – výkonný riaditeľ BMI, okrem iného zdôraznil aktuálnu potrebu rastu a progresívneho rozvoja a to vo všetkých oblastiach, za účelom čoho vznikli v rámci riadiacich štruktúrach BMI dve nové pracovné oddelenia.

Za oddelenie Medzinárodnej politiky obchodu BigMat-u vystúpil jej vedúci – David Milagro, ktorý vysvetlil delegátom otvorené možnosti  a perspektívy v oblasti tvorby spoločných zmlúv s dodávateľmi,   ako aj výhody a aspekty tvorby logistických platforiem na národných úrovniach. Taktiež poukázal na nové možnosti a trendy na predajných miestach siete BigMat  (napr. shop in shop a podobne).

Davide A. Milani – vedúci projektu  Medzinárodná komunikácia BMI oboznámil delegátov s cieľmi a čiastkovými výsledkami projektu, poukázal  na efektivitu úsilia spoločného marketingu a plánovaných aktivít a to všetko z hľadiska synergie centrály BMI, ale s  rešpektovaním národných a regionálnych špecifík.

Na pracovnom stretnutí vystúpil ako hosť tiež Pablo Foncillas – španielsky profesor obchodu, ktorý inšpiratívnym spôsobom predstavil históriu vývoja digitalizácie vo svete a jeho zákonité dopady na spoločnosť v podobe nezvratných zmien v myslení, chápaní a vzájomnej komunikácii. Podotkol, že tento vývoj a jeho tempo rastie exponenciálnou  rýchlosťou a je nevyhnutné týmto zákonitostiam porozumieť a prispôsobiť sa im.  Hranica medzi fyzickým  a digitálnym svetom je v neustálom pohybe a je preto  potrebné a veľmi dôležité citlivo vnímať nové potreby zákazníka v oblasti komunikácie a   využívaní stále širšej škály kanálov na predaj.

Už tradične bol v rámci kongresu venovaný priestor na prezentácie jednotlivých krajín BMSK, jednotliví  zástupcovia predstavili účastníkom novinky a zaujímavosti z aktivít realizovaných v uplynulom roku.  Spoločne potvrdili ambície rásť využívať spoločné poznatky a skúsenosti a tak  rozvíjať značku BigMat v národných alianciách.

Vyvrcholením medzinárodnej súťaže architektov bolo očakávané slávnostné odovzdávanie Ceny Medzinárodnej architektúry III BigMat – BMIAA’17 – ktorá sa konala v majestátnom Salone del Cinquecento v Palazzo Vecchio.

Stavebniny

Nájdite odborníkov vo vašich lokálnych stavebninách Bigmat

Vyhľadať

Realizátori

Nájdite spoľahlivého realizátora vašej stavby

Vyhľadať

Rozpočet strechy

Získajte cenovú ponuku na opravu či rekonštrukciu strechy

Zadať