Novinky a informácie
Retrospektíva o Kongrese 2018 v Porto

Retrospektíva o Kongrese 2018 v Porto

Medzi 17. a 21. októbrom 2018 sa v Porte (Portugalsko) stretli partneri BigMat na svojom výročnom kongrese. Chvíľa na počúvanie, zdieľanie a stanovenie spoločnej vízie.

Nezávislosť a vzájomná závislosť: keď spoločný záväzok slúži individuálnemu prospechu – toto bol hlavný motív Kongresu. Kľúčová výzva pre budúcnosť a vývoj skupiny v sektore, ktorý je čím ďalej tým viac konkurenčný, digitálny a viackanálový.

Z hľadiska medzinárodnej stratégie BigMat International predstavil témy dvoch nosných častí: obchodná politika a spoločná medzinárodná komunikácia. Rovnako krajiny BigMat boli protagonistami plenárnych pracovných stretnutí s výkladom najdôležitejších tém a úspechov roku 2018, ktoré partneri vopred vybrali na medzinárodnej úrovni. Obzvlášť chceme spomenúť operáciu uskutočnenú jednou z centrál BigMat spočívajúcu v odkúpení strategických predajných miest od partnera, ktorý zo skupiny odchádzal; dôležitosť ponuky nových služieb spojených s predajom (inštalácia produktov); integrálne riadenie predajných miest z centrály alebo aj on-line systém spravovania nákupov.

Serge Papin, bývalý prezident, generálny riaditeľ družstevnej skupiny Système U, zdôraznil dôležitosť podnecovania partnerov k práci pre kolektív a k zapojeniu sa do spoločnej dynamiky, keď sa rozhodnú stať sa súčasťou nezávislej skupiny. Na základe vlastnej skúsenosti uviedol, že úspech družstva, skupiny nezávislých je možný iba s implikáciou a záväzkom jej členov. Jean-Marc Megnin, generálny riaditeľ Shoppermind – Altavia, ďalší čestný hosť, vo svojom vystúpení skonštatoval hlavné tendencie a vývoj svetového obchodu B2B y B2C.

Môžete požiadať národnú ústredňu o konzultáciu a stiahnutie obsahu Kongresu.

Zdielať – zmysel tohto výročného kongresu, ilustruje vzájomnú závislosť, ktorá je základom, ktorý spája všetkých členov a partnerov siete a slúži ako kolektívna a panoramatická útočná sila na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Claude Coutant, prezidentka BigMat International, to s presvedčením viackrát pripomenula: „Byť zomknutí a robiť veci spoločne je potrebou. Je potrebné, aby sme si uvedomovali, že závisíme jeden od druhého, v pozitívnom kolobehu. Spolu robíme skupinu silnejšou a voľnejšou„.
BigMat International si stanovil svoje ambície a zanecháva stopu vo svojich partneroch v Porte.

Uvidíme sa v Bordeaux, Francúzsko,
medzi 20. a 24. novembrom 2019 na nasledujúcom Kongrese!