Novinky a informácie
Spracovanie a aplikácia Quartz Fasáda

Spracovanie a aplikácia Quartz Fasáda

Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA je cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zatepľovania fasád. Priamo určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov, rovnako tak na celý proces stierkovania a vytváranie tak ideálneho podkladu pre finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok.

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM

THERM STYRO

Certifikovaný zatepľovací systém s tepelným izolantom z polystyrénových fasádnych izolačných dosiek.

Podklad:

 1. Suchý, dostatočne súdržný, zbavený nečistôt, výkvetov a mastnoty
 2. Penetrácia podkladu: Penetračný náter S-T70 alebo jeho koncentrovanejšia podoba
 3. Zakladacia lišta: Soklový profil Al – hliníková lišta s odkvapničkou
 4. Lepiaca vrstva: Quartz Fasáda alebo PUR lepidlo Thermo Kleber
 5. Izolačný materiál: Expandovaný polystyrén EPS 70F, EPS 100F 5
 6. Kotviace prvky: Tanierové hmoždinky s plastovým alebo kovovým tŕňom
 7. Základná tmelová vrstva: Quartz Fasáda
 8. Výstužná sieťka: Sklotextilná mriežka
 9. Penetrácia základnej vrstvy: Silikónová penetrácia pod omietky
 10. Povrchová úprava: Silikónová omietka

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM THERM STYRO Certifikovaný zatepľovací systém s tepelným izolantom z polystyrénových fasádnych izolačných dosiek.

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM

THERM MINERAL

Certifikovaný zatepľovací systém s tepelným izolantom z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom.

Podklad:

 1. Suchý, dostatočne súdržný, zbavený nečistôt, výkvetov a mastnoty
 2. Penetrácia podkladu: Penetračný náter S-T70 alebo jeho koncentrovanejšia podoba
 3. Zakladacia lišta: Soklový profil Al – hliníková lišta s odkvapničkou
 4. Lepiaca vrstva: Quartz Fasáda
 5. Izolačný materiál: Minerálna vata s pozdĺžnym vláknom TR15
 6. Kotviace prvky: Tanierové hmoždinky s plastovým alebo kovovým tŕňom
 7. Základná tmelová vrstva: Quartz Fasáda
 8. Výstužná sieťka: Sklotextilná mriežka
 9. Penetrácia základnej vrstvy: Silikónová penetrácia pod omietky
 10. Povrchová úprava: Silikónová omietka

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM THERM MINERAL Certifikovaný zatepľovací systém s tepelným izolantom z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný a nosný, dostatočne vyzretý, bez výmoľov, zbavený špiny, prachu, oleju, tuku, vosku, zvyškov farby a iných materiálov, ktoré môžu znížiť priľnavosť zmesi k podkladu. Podklad musí byť rovnomerne nasiakavý a nesmie byť zmrznutý. V prípade, že je podklad veľmi savý, odporúčame použiť Penetračný náter S-T70 alebo Hĺbkovú penetráciu, inak bude výrazne znížená otvorená doba naneseného lepidla a znížená plynulosť technológie lepenia.

Aplikácia

Rozmiešanie tmelu

Na miešanie treba použiť pitnú vodu spĺňajúcu STN EN 1008. Suchú zmes je potrebné dôkladne premiešať s vodou na hladkú homogénnu hmotu (cca 2-3 min). Treba dodržať presné množstvo zámesovej vody, ktoré je uvedené na obale. Pri zmiešavaní sypeme sypkú zmes do vody. Na miešanie je vhodné použiť vŕtačku s vretenovým miešadlom s nízkymi otáčkami (do 1000 ot/min). Po prvotnom premiešaní treba nechať hmotu 5 minút odstáť a následne opätovne dôkladne premiešať. Pripravenú hmotu je možné používať po dobu 2 – 3 hodín.

Lepenie tepelnoizolačných materiálov

Pri lepení a kotvení tepelnoizolačných materiálov je bezpodmienečne nutné postupovať podľa montážneho návodu príslušného ETICS. Polystyrénové dosky a rohože z minerálnej vlny sa kladú na väzbu, na doraz, bez vyplňovania škár. Pri podkladoch s nerovnosťou väčšou ako ±4 mm je nutné nanášať lepiaci tmel na izolant vo vrstve až 2 cm po obvode a v 4 – 6 miestach vnútri dosky v rovnakej vrstve. Po prilepení musí Opravy min 5 – 15 po nanesení.

Spotreba lepidla kg/m² 3 – 6 lepenie izolantu podľa rovinnosti podkladu kg/m² 1,2 stierkovanie perlinky pri hr. 1 mm kontaktná plocha tvoriť min. 40 % plochy dosky. Na minerálnu dosky s kolmým vláknom je nutne nanášať lepiaci tmel celoplošne zubovou stierkou.  Na podklady s nerovnosťami menšími ako ±4 mm sa lepiaci tmel nanáša na izolant zubovou stierkou so zubom veľkosti 10 mm.

Vytváranie základnej a vyrovnávacej vrstvy

Stierkovanie je nutné vykonávať v dvoch pracovných krokoch a to nanesením tmelu a vtlačením vystuženej tkaniny do čerstvého tmelu. Pri nanášaní základnej vrstvy sa hmota naťahuje na vyrovnaný podklad rovnou stranou oceľového hladítka s potrebným prítlakom. Rovnomernosť hrúbky vrstvy sa následne dosiahne zubovou stranou hladítka. Pred vložením armovacej tkaniny sa nanesie oceľovým hladítkom cca 4 mm vrstva stierky v ploche zodpovedajúcej dĺžke a šírke tkaniny.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na lepenie pri nízkych teplotách pod 5°C, očakávanom mraze, priamom slnečnom žiarení – chrániť pred rýchlym vysušením. Pre ukladanie nie sú vhodné podklady z dreva, kovu a umelých hmôt!!! Pri lepení grafitového EPS je dôležité dodržať aplikačné teploty +25 °C. Dodatočné pridávanie kameniva, spojiva a prísad do hotovej zmesi, alebo jej preosievanie je neprípustné. Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.

Dajte si u nás vypracovať kompletnú cenovú ponuku

Zadarmo, prostredníctvom našeho online formuláru
Chcem cenovú ponuku
 • BAU-DACH, Martin
 • BAUMAT SK, Ružomberok
 • CENTAR, Partizánske
 • DACHTEAM, Bratislava
 • DINOSTAV, Púchov
 • Drevostav, Zvolen
 • EUROTOP strešný center, s.r.o., Holice
 • K-Store, Raková
 • K&K Drevomont, Nitra
 • Medop strechy, Nitra
 • POLOM, Žilina
 • REMOT, Poprad
 • Rendes, Dulovce
 • ROPSPOL, Nové Mesto n./V.
 • Stavebniny Skalica, Skalica
 • STAVRAD, Prešov
 • SUMEGASTAV, Oravské Veselé
 • TAUBER, Spišská Nová Ves
 • TAUBER, Prešov
 • TAUBER, Hriadky
 • Tóth, Močenok
 • Rekonštrukcia
 • Novostavba
 • Prestavba
 • Nadstavba
 • Leták
 • Internet
 • Noviny, Časopis
 • Televízia
 • Billboard
 • Stavebniny
 • Pokrývač
 • Oporúčanie
Súbory, ktoré sa Vám nedajú pridať, nie sú povolené. Max. veľkosť jedného súboru je 7MB, maximálny počet súborov je 10, maximálna celková veľkosť príloh je 10MB
Zavolajte mi.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Odoslať požiadavku
* Povinné polia formuláru