Novinky a informácie
Stavebné oznámenie a stavebné povolenie

Stavebné oznámenie a stavebné povolenie

Viete, na akú stavbu je potrebné vybaviť stavebné povolenie a
kedy stačí ohlásenie stavby?

V tomto článku sa pozrieme na rozdiely medzi stavebným povolením a stavebným
oznámením na Slovensku. Tieto dva pojmy sa často môžu zdať zameniteľné, no každý z
nich má svoje špecifické vlastnosti a právne požiadavky. Predtým, ako sa pustíte do
stavebných prác, je dôležité vedieť, ktorý z týchto dokumentov potrebujete, aby ste predišli
možným právnym komplikáciám.

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie je dokument, ktorý vám umožňuje realizovať stavebnú činnosť. Jeho získanie je nevyhnutné v prípadoch, keď ide o stavby veľkého rozsahu, zásadné zmeny na existujúcich stavbách alebo nové stavby, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie, infraštruktúru alebo majú iný sociálny, ekonomický či estetický dopad.

Postup získania stavebného povolenia

Projektová dokumentácia: Pred podaním žiadosti je nutné pripraviť projektovú
dokumentáciu, ktorá musí spĺňať všetky normy a byť schválená príslušným stavebným
úradom.

Posudky a stanoviská: Projekt musí byť posúdený z hľadiska dopadu na životné prostredie
a musí získať potrebné stanoviská od rôznych inštitúcií (napríklad hygienické, požiarne).

Verejné konanie: Zvyčajne sa vyžaduje uskutočnenie verejného konania, kde majú občania
možnosť vyjadriť svoje názory na plánovanú stavbu.

Vydanie rozhodnutia: Po splnení všetkých požiadaviek stavebný úrad vydá stavebné
povolenie, ktoré je právoplatné a umožňuje začatie stavebných prác.

Právne aspekty

Stavebné povolenie je záväzné a jeho nezískanie alebo ignorovanie môže viesť k právnym
postihom, vrátane pokút alebo rozkazu na odstránenie stavby.

Predstavme si príklad. Majiteľ rodinného domu má nevyužité podkrovie a chcel by ho
prestavať na obytný priestor. Stavebné povolenie je potrebné aj v prípade Prestavba
podkrovných priestorov na obytné miestnosti vyžaduje stavebné povolenie, pretože mení
pôvodný účel ich využívania a vyžaduje následnú kolaudáciu. Táto zmena zvyčajne súvisí so
zabezpečením dodržania všetkých právnych a bezpečnostných štandardov. Bez stavebného
povolenia, ktoré zohľadňuje aj ochranu verejných záujmov, by mohli vzniknúť riziká týkajúce
sa možných škôd a následných sankcií, ako sú pokuty za porušenie zákona.

Kedy mám požiadať o stavebné povolenie, v akých prípadoch?

Stavebné povolenie je potrebné získať v nasledujúcich prípadoch:
– Pri plánovaní výstavby nových obytných alebo neobytných budov.

– Ak sa rozširuje existujúca budova a zásahy zmenia jej pôvodné použitie, napríklad z
poľnohospodárskeho objektu na obytný priestor.
– Rekonštrukcie, ktoré zahŕňajú zásahy do nosných štruktúr alebo podstatne menia
charakter stavby.
– V prípade stavieb, ktoré môžu mať negatívny vplyv na okolité prostredie alebo
vyžadujú špeciálne regulačné schválenia.

 

Stavebné oznámenie

Stavebné oznámenie je jednoduchší proces než stavebné konanie a slúži pre menej
zásadné stavby, ako sú drobné stavby a určité úpravy, ktoré nie sú kategorizované ako
„bežné udržiavacie práce“. Podľa § 55 ods. 2 Stavebného zákona, písomné ohlásenie
postačuje v prípadoch ako jednoduché stavby, drobné stavby s doplnkovou funkciou, určité
stavebné úpravy a udržiavacie práce, a výnimky pre komunikačné siete a reklamné stavby.
Stavebné konanie nie je potrebné pred dosiahnutím územného rozhodnutia.

Kedy postačuje stavebné oznámenie?

Drobné stavby: Ako sú altánky, ploty, alebo menšie záhradné domčeky. Napríklad záhradné
chatky, garáže, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška do 5 metrov.

Rekonštrukcie: Menšie úpravy na existujúcich stavbách, ktoré nezmenia ich charakter
alebo účel použitia. Nezasahujú do nosných štruktúr, nezmenia spôsob využívania stavby a
nemajú vplyv na životné prostredie.

Technické zlepšenia: Napríklad inštalácia nových okien, výmena strechy bez zmeny
konštrukčného systému. Podobne aj udržiavacie prác, ktoré nevyžadujú zásahy meniace
statiku alebo charakter budovy, ako napríklad obnova fasády bez zásahu do konštrukcie.
Postup podania stavebného oznámenia

Dokumentácia: Je potrebné predložiť základnú dokumentáciu, ktorá opisuje plánované
práce.

Oznámenie úradu: Stavebné oznámenie sa podáva miestnemu stavebnému úradu, ktorý má
právo do 30 dní požadovať dodatočné informácie alebo dokumenty.
Bez námietok: Ak úrad nemá námietky, môžete začať s realizáciou prác po uplynutí
zákonnej lehoty.

Právne aspekty

Hoci stavebné oznámenie nevyžaduje rovnako striktný proces ako stavebné povolenie, je
dôležité dodržať všetky príslušné predpisy a normy, aby nedošlo k neskorším právnym
komplikáciám.

Predstavme si prípad, kde majiteľ rodinného domu plánuje postaviť malý drevený altánok na
svojom pozemku. Tento altánok má rozlohu 20 m² a výšku 3 metre a je určený na rekreačné
účely bez trvalého spojenia so zemou. Podľa stavebného zákona takáto stavba nepresahuje
limity určené pre drobné stavby, a preto nie je potrebné vybavovať stavebné povolenie.
Majiteľ musí však svoj zámer ohlásiť stavebnému úradu formou písomného ohlásenia, ktoré
zahŕňa situačný výkres a opis plánovanej stavby. Stavebný úrad má možnosť požiadať o
dodatočné dokumenty alebo zakázať stavbu, ak by nesplňovala miestne predpisy.

Rozdiely medzi stavebným povolením a stavebným oznámením sú podstatné, a je dôležité si
uvedomiť, ktorý z týchto dokumentov potrebujete v závislosti od rozsahu a typu vašich
plánovaných stave

bných prác. Neignorujte tieto právne požiadavky, pretože správne postupy
vám môžu ušetriť veľa času a financií, zatiaľ čo chyby môžu viesť k vážnym sankciám.

Aké sú limity drobnej stavby?

Máte otázku ohľadom vašej špecifickej situácie? Obráťte sa na nás a radi vám pomôžeme.

Dajte si u nás vypracovať kompletnú cenovú ponuku

Zadarmo, prostredníctvom našeho online formuláru
Chcem cenovú ponuku
 • BAU-DACH, Martin
 • BAUMAT SK, Ružomberok
 • CENTAR, Partizánske
 • DACHTEAM, Bratislava
 • DINOSTAV, Púchov
 • Drevostav, Zvolen
 • EUROTOP strešný center, s.r.o., Holice
 • K-Store, Raková
 • K&K Drevomont, Nitra
 • Medop strechy, Nitra
 • POLOM, Žilina
 • REMOT, Poprad
 • Rendes, Dulovce
 • ROPSPOL, Nové Mesto n./V.
 • STAP SF, Kurima
 • Stavebniny Skalica, Skalica
 • STAVRAD, Prešov
 • SUMEGASTAV, Oravské Veselé
 • TAUBER, Spišská Nová Ves
 • TAUBER, Prešov
 • TAUBER, Hriadky
 • Tóth, Močenok
 • Rekonštrukcia
 • Novostavba
 • Prestavba
 • Nadstavba
 • Leták
 • Internet
 • Noviny, Časopis
 • Televízia
 • Billboard
 • Stavebniny
 • Pokrývač
 • Oporúčanie
Súbory, ktoré sa Vám nedajú pridať, nie sú povolené. Max. veľkosť jedného súboru je 7MB, maximálny počet súborov je 10, maximálna celková veľkosť príloh je 10MB
Zavolajte mi.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Odoslať požiadavku
* Povinné polia formuláru