Novinky a informácie
Systém DELTA®-MAXX POLAR

Systém DELTA®-MAXX POLAR

Žiadna časť domu nie je tak vystavená vetru a počasiu ako strecha. Napriek tomu, majitelia často podceňujú potrebu komplexnej rekonštrukcie. Dobre premyslená modernizácia ponúka množstvo výhod a výsledné náklady na renováciu je možné amortizovať už po niekoľkých rokoch, a keďže zateplenie strechy je momentálne dotované z programu Obnov dom návratnosť sa ešte skráti. Okrem našich štandardných sanačných riešení, vám ponúkame personalizované poradenstvo pre individuálny návrh vašej strešnej konštrukcie.

Prečo má zmysel rekonštrukcia strechy?

Ak budete strechu rekonštruovať efektívne a budete dbať na optimálnu tepelnú izoláciu a kvalitnú realizáciu, môžete znížiť náklady na vykurovanie a energie a tiež získať dotácie na energetickú obnovu z programu OBNOV DOM. Ak je strecha opäť v perfektnom stave, zvyšuje sa zároveň aj hodnota domu, keďže strecha je dnes dôležitým ukazovateľom stavu nehnuteľnosti. Existuje teda veľa dôvodov, prečo udržiavať strechu domu v dobrom stave a prípadne vykonať kompletnú rekonštrukciu!

Kedy je potrebné vykonať rekonštrukciu strechy?

Existujú náznaky, kedy je potrebné starú strechu obnoviť alebo zrekonštruovať. Ak sa napríklad zvyšuje frekvencia poškodení, napríklad v dôsledku pravidelne polámaných alebo chýbajúcich škridiel, mali by sa prijať opatrenia, aby sa predišlo poškodeniu nižšie položených vrstiev.

Rekonštrukcia strechy môže mať samozrejme zmysel aj vtedy, ak nedôjde k priamemu poškodeniu strechy. V mnohých budovách je napríklad dobrá energetická renovácia doplnením a/alebo obnovou tepelnej izolácie, aby sa znížila spotreba energie. Vďaka takto ušetreným nákladom na vykurovanie, je možné náklady na rekonštrukciu po určitom čase amortizovať.

Najčastejšími znakmi, že strechu je treba rekonštruovať sú:

 • optické poškodenie strechy (polámané, alebo chýbajúce škridly, poškodený plech, atď.),
 • veľké energetické straty – vysoké náklady na vykurovanie
 • prehrievanie podkrovia v letných mesiacoch
 • prejavy vlhkosti v streche ktoré sú spôsobené:
  • zatekaním dažďa, alebo snehu do strechy
  • tepelnými mostami – chýbajúca tepelná izolácia
  • nesprávne zvolenou, alebo zle zrealizovanou parozábranou

Video z rekonštrukcie historickej vily v Martine pomocou systému DELTA®-MAXX POLAR

Parozábrana – choroba slovenských striech

Posledných 10 rokov sa pri zatepľovaní striech budov výrazne zvyšovali hrúbky tepelných izolácií a to najmä v dôsledku sprísnených požiadaviek normy STN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov). Už menej sa však bral ohľad na to, že v každej zateplenej šikmej streche musí byť použitá vhodné zvolená parotesná zábrana, ktorá musí byť vzduchotesne zlepená v presahoch a napojeniach na všetky prestupujúce a ukončujúce konštrukcie (napr. na štítový múr, strešné okno, komín, odvetranie kanalizácie, atď.).

Dôsledkom nesprávne zvolenej a zle zrealizovanej parozábrany, je kondenzácia vodnej pary v konštrukcii strechy, čoho dôsledkom je vlhká tepelná izolácia v streche, čo užívateľ pocíti na:

 • vysokých nákladoch na vykurovaní
 • tvorbe plesní na vnútorných obkladoch podkrovia
 • zatekaní kondenzátu do interiéru
 • z dlhodobého hľadiska na negatívnom ovplyvnení statiky strechy

Zatekanie kondenzátu do interiéru z dôvodu nesprávneho napojenia parozábrany v detailoch (chýbajúca vzduchotesnosť)

Zle zrealizovaná parozábrana – tvorba plesní v tepelnej izolácii
Zle zrealizovaná parozábrana – narušenie nosných prvkov strechy
Nesprávne zvolená a zrealizovaná parozábrana – plesňou poškodená tepelná izolácia, narušenie statiky krovu

DELTA®-systémové riešenie pre rekonštrukciu strechy

Pre dodatočné zateplenie ponúka DELTA® početné systémové riešenia, či už ako nadkrokvové zateplenie, alebo v kombinácii nadkrokvové zateplenie s medzikrokvovým zateplením – vždy energeticky optimálne prispôsobené individuálnym požiadavkám a potrebám investora. Výhoda týchto systémových riešení: Rekonštrukčné práce je možné vykonávať zvonku – bez zásahu do prerobeného obytného priestoru.

Výhody systému DELTA®-MAXX POLAR:

 • Kompletné riešenie zateplenia strechy zo strany exteriéru
 • Vhodné aj pre rekonštrukciu strechy s poškodenou parozábranou
 • Úspora energie – zníženie nákladov na vykurovanie (možnosť splnenia podmienok pre dotáciu z programu Obnov dom)
 • Zníženie prehrievania podkrovia v letných mesiacoch
 • Záruka 30 rokov na integrovanú podstrešnú fóliu
 • Záruka vychádza zo záručného listu, ktorý nájdete tu

 

Viac potrebných informácií o rekonštrukcii strechy so Systém DELTA®-MAXX POLAR nájdete TU.

Dajte si u nás vypracovať kompletnú cenovú ponuku

Zadarmo, prostredníctvom našeho online formuláru
Chcem cenovú ponuku
 • BAU-DACH, Martin
 • BAUMAT SK, Ružomberok
 • CENTAR, Partizánske
 • DACHTEAM, Bratislava
 • DINOSTAV, Púchov
 • Drevostav, Zvolen
 • EUROTOP strešný center, s.r.o., Holice
 • K-Store, Raková
 • K&K Drevomont, Nitra
 • Medop strechy, Nitra
 • POLOM, Žilina
 • REMOT, Poprad
 • Rendes, Dulovce
 • ROPSPOL, Nové Mesto n./V.
 • STAP SF, Kurima
 • Stavebniny Skalica, Skalica
 • STAVRAD, Prešov
 • SUMEGASTAV, Oravské Veselé
 • TAUBER, Spišská Nová Ves
 • TAUBER, Prešov
 • TAUBER, Hriadky
 • Tóth, Močenok
 • Rekonštrukcia
 • Novostavba
 • Prestavba
 • Nadstavba
 • Leták
 • Internet
 • Noviny, Časopis
 • Televízia
 • Billboard
 • Stavebniny
 • Pokrývač
 • Oporúčanie
Súbory, ktoré sa Vám nedajú pridať, nie sú povolené. Max. veľkosť jedného súboru je 7MB, maximálny počet súborov je 10, maximálna celková veľkosť príloh je 10MB
Zavolajte mi.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Odoslať požiadavku
* Povinné polia formuláru