Novinky a informácie
Užívate si teplo domova ? Máte komín? Pripravte sa na zimu…

Užívate si teplo domova ? Máte komín? Pripravte sa na zimu...

S pohodlím rodiny v krátkych a studených zimných dňoch často súvisí posedenie pri rodinnom krbe. Obzvlášť vtedy, keď krb berie užívateľ nielen ako zdroj pohody ale tiež ako prostriedok na zníženie platby za dodávku energii. V súvislosti s užívaním krbu tiež úzko súvisí komín a starostlivosť oň.  Ako často čistiť? Čo všetko treba splniť?

Aktuálne sa lehoty čistenia riadia podľa Vyhlášky MV SR 401/2007. Pre rodinné domy a fyzické osoby platí v prípade tuhých palív požiadavka na čistenie každé 4 mesiace. Prečo tak často?

Vlastníkmi domov a krbov v nich sa stávajú ľudia, ktorí bývali často v paneláku a nevedia ako správne kúriť, čím kúriť, na čo si dávať pozor. Aj totuo lehotou, ktorá sa niekomu môže zdať ako zbytočne krátka sa chránia hodnoty v podobe postavených domov a samozrejme životov ich užívateľov.

Neznalý užívateľ domu rád používa svoj krb ako spaľovňu odpadu, nepoužíva riadne vysušené drevo. Takéto spaľovanie všetkého možného i nemožného následne spôsobuje zanášanie spotrebiča, dymovodu a následne samozrejme aj komína. Pokiaľ sa zanedbá starostlivosť o komín, môže dôjsť k vyhoreniu sadzí a tým aj k poškodeniu komína, v tom najhoršom prípade k vzniku požiaru prostredníctvom nevhodného, často lacného komína. Aby teda užívateľ zamedzil prípadným následným škodám a zabezpečil komín pred neželanými aktivitami, určila legislatíva tak krátku lehotu.

dab-102012-priprava-komina-na-zimu-2

Ako čistiť komín?

Odporúčanie znie nechať to na odborníkov – kominárov. Samozrejme môžete si čistiť komín aj sami. Pre evidenciu si založte záznamy s dátumami čistenia. Ak sa však nechcete trápiť, kupovať náležité vybavenie v podobe kominárskej štetky, je jednoduchšie zavolať kominára. Jeho čistenie bude profesionálnejšie, hlavne však dokáže tiež posúdiť celú spalinovú cestu. To znamená skontrolovať celistvosť dymovodu, overiť jeho tesnosť. Skontroluje napojenie už spomínaného dymovodu na komín. Nesprávne zaústený dymovod môže okrem možného úniku spalín spôsobiť tiež prasknutie napojovacieho kusu dymovodu na komíne. Ide o veľmi častý problém, kedy nesprávne zaústenie – žiadna dilatácia, vyosenie dymovodu, spôsobí často neopraviteľné škody.

Poslednou etapou odvodu spalín je komín. Kominár dokáže posúdiť jeho stav a upozorniť na prípadné problémy. Aké? Napríklad dokáže identifikovať nebezpečné prasknutie vnútornej vložky. Kvalitný kominár má často k dispozícii komínovú kameru, ktorou dokáže prezrieť kompletný komín a tým overiť jeho celistvosť. V dnešnej dobe by sa už nemal obmedziť iba na pohľad do zrkadielka.

Aby kominár mohol vykonať svoju prácu kvalitne a tým ochrániť vás a váš majetok, mali by ste mu umožniť bezproblémový prístup k čistiacim dvierkam, podlaha pred dvierkami musí byť nehorľavá. Ak máte vyšší komín ako 6 m, mali by ste mať druhé čistiace alebo revízne dvierka. Predpis totiž hovorí, že vzdialenosť medzi čistiacimi otvormi nemá byť väčšia ako 6 m, pričom za miesto čistenia možno považovať aj vyústenie komína. V tomto prípade však musíte zabezpečiť bezpečný výlez ku komínu a aj lavičku, pokiaľ je komínové teleso vyššie nad rovinou strechy.

Prečo čistiť komín?

Pri tuhých palivách dochádza k tvorbe sadzí, ktoré sa usádzajú na stenách dymovodu a komínového prieduchu. Ak dôjde k vyhoreniu sadzí, vysoké teploty a tlak sa postarajú o deštrukciu spalinovej cesty. Často sa to stáva komínovým vložkám a komínom, ktoré jednoducho nie sú schopné odolávať takémuto zaťaženiu. Táto skúsenosť spôsobí v užívateľovi iný prístup ku komínu, stane sa neporovnateľne zodpovednejším a kominár sa stane jeho rodinným priateľom.

Záverom.

Vyhláška č. 401/2007 Z. z. nariaďuje pre komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW prehliadku každé štyri mesiace, pre komíny na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou každých 12 mesiacov. Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 99 EUR.

Ako užívateľ stavby neriskujte zbytočne zanedbávaním starostlivosti o komín. Nešetrite pri starostlivosti o komín tým, že predsa všetko viem urobiť sám, alebo mám šikovného suseda. Treba si uvedomiť, že v súvislosti s komínom sa hráme s ohňom. A stále platí: Dobrý sluha, ale zlý pán.

Foto: Schiedel Slovensko s.r.o.

Dajte si u nás vypracovať kompletnú cenovú ponuku

Zadarmo, prostredníctvom našeho online formuláru
Chcem cenovú ponuku
 • BAU-DACH, Martin
 • BAUMAT SK, Ružomberok
 • CENTAR, Partizánske
 • DACHTEAM, Bratislava
 • DINOSTAV, Púchov
 • Drevostav, Zvolen
 • EUROTOP strešný center, s.r.o., Holice
 • K-Store, Raková
 • K&K Drevomont, Nitra
 • Medop strechy, Nitra
 • POLOM, Žilina
 • REMOT, Poprad
 • Rendes, Dulovce
 • ROPSPOL, Nové Mesto n./V.
 • STAP SF, Kurima
 • Stavebniny Skalica, Skalica
 • STAVRAD, Prešov
 • SUMEGASTAV, Oravské Veselé
 • TAUBER, Spišská Nová Ves
 • TAUBER, Prešov
 • TAUBER, Hriadky
 • Tóth, Močenok
 • Rekonštrukcia
 • Novostavba
 • Prestavba
 • Nadstavba
 • Leták
 • Internet
 • Noviny, Časopis
 • Televízia
 • Billboard
 • Stavebniny
 • Pokrývač
 • Oporúčanie
Súbory, ktoré sa Vám nedajú pridať, nie sú povolené. Max. veľkosť jedného súboru je 7MB, maximálny počet súborov je 10, maximálna celková veľkosť príloh je 10MB
Zavolajte mi.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Odoslať požiadavku
* Povinné polia formuláru