Novinky a informácie
Výročný kongres BigMat 2022

Výročný kongres BigMat International 2022

Lisabon, hlavné mesto Portugalska privítalo v dňoch 12.-16.10.2022 na pravidelnom výročnom kongrese  zástupcov členských krajín BigMat International patriacich do veľkej európskej rodiny. Tak ako po minulé ročníky, tak aj tento boli zastúpené krajiny Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Česká republika a Slovensko.

Viac ako tristo účastníkov zo siedmich členských krajín sa stretlo v priestoroch hotela Epic Sana Lisboa ležiaceho v centre hlavného mesta, kde počas pracovných stretnutí prebiehali prezentácie noviniek a zaujímavostí jednotlivých zástupcov národných BigMat zoskupení. 

Riaditeľ BMI Matteo Camillini prezentoval na úvod niekoľko základných údajov a informácií o súčasnom trhu. Celkový obrat siete BMI za rok 2022 sa očakáva na úrovni 3,170 mld €, pri celkovom počte členov 541 a počte predajní 964.   

Hlavná pozornosť kongresu bola venovaná aktuálnym témam:

  • CSR – celospoločenská zodpovednosť /sociálna a enviromentálna/.
  • Udržateľnosť rozvoja spoločností.
  • Budovanie škály výrobkov privátnej značky v sieti BigMat.
  • Spoločné medzinárodné projekty.
  • Skúsenosti z predaja v jednotlivých krajinách BMI.

Za našu spoločnosť vystúpil na pódium Zoltán Viola, podpredseda družstva BigMat Slovakia a predstavil náš jedinečný komunikačný nástroj na konfiguráciu kompletnej strechy.

Zákazníci môžu nájsť túto inovatívnu pomôcku na stránke www.bigmat.sk. Zároveň ju môžu aktívne využívať nielen na výpočet, ale aj na vhodný výber farebného odtieňa škridly, pretože vizuálny výsledok strechy vidia okamžite.

Okrem všetkých zaujímavostí, poslucháčov určite zaujala aj prednáška španielskeho profesora ekonómie Fernanda Trias De Besa. Bola venovaná aktuálnej turbulentnej situácii vo svetovej ekonomike, problematike rastu inflácie, úrokových sadzieb a špeciálne prognóze vývoja cien surovín a energií vo svete.

K tomuto výnimočnému stretnutiu členov počas pracovných stretnutí a výmene skúseností na medzinárodnej úrovni, patrí už tradične aj voľný program. Absolvovali sme návštevy rôznych zaujímavých kultúrnych a historických miest Lisabonu a jeho okolia.

Zaujímavý a lákavý program vrcholil záverečným večerným stretnutím v priestoroch SUD Lisboa Hall na brehu rieky Tejo. Jedinečným spôsobom nám bola predstavená námorná história a portugalské dejiny.

Neformálne rozhovory počas viacdňového kongresu už tradične ukončil prísľub na ďalšie stretnutie na budúci rok.
Tešíme sa už teraz.