Novinky a informácie
A K C I A – fólie DELTA® pre spodnú stavbu

A K C I A – fólie DELTA® pre spodnú stavbu

Pri podpivničených stavbách ako aj pri stavbách bez suterénu, ponúkajú fólie radu DELTA®-TERRAXX a DELTA®-MS DRAIN najvyššiu mieru ochrany proti presakujúcej vode pri málo priepustných podložiach. Nopy smerujúce k zásypu fungujú ako celoplošná drenážna vrstva; tieto drenážne fólie presahujú požiadavky drenážnej kapacity podľa normy DIN 4095. Natavená geotextília zabraňuje zaneseniu nopovej štruktúry kalom – a to dlhodobo. Fólie DELTA®-TERRAXX, DELTA®-TERRAXX LIGHT a DELTA®-MS DRAIN ponúkajú vysokú drenážnu kapacitu aj pri vysokom zaťažení a je ich možné aplikovať v jednom páse okolo väčšiny suterénnych stien.

Prečo použiť plošnú drenáž?

 • Veľká väčšina podložia pri  zakladaní stavieb na Slovensku je tvorená z nepriepustných ílovitých hornín.
  Tento fakt kladie značný dôraz na efektívny a dlhodobo funkčný systém odvodnenia stavby.
 • Obyčajná nopová fólia plní len úlohu ochrany muriva, ale v žiadnom prípade nedokáže vodu drenážovať. Preto je v takomto prípade nutné zasypať celý výkop štrkopieskom, ktorý pôsobí ako drenáž.
 • Oproti tomu, plošné drenážne fólie DELTA®-TERRAXX, DELTA®-TERRAXX LIGHT a DELTA®-MS DRAIN dokážu vďaka natavenej filtračne textílii účinne odvádzať prívalovú a presakujúcu vodu bez výmeny obsypového materiálu, takže vykopanú zeminu je možné opäť použiť na zasypanie stavebnej jamy. To značne znižuje náklady na odvodnenie stavby!

Plošná drenáž – ochrana spodnej stavby s pridanou hodnotou

 • Pri odvodnení klasickým spôsobom hrozí zanesenie štrkového obsypu bahnom a tým znefunkčnenie celého systému.Pri drenážnych fóliách DELTA®-TERRAXX, DELTA®-TERRAXX LIGHT a DELTA®-MS DRAIN natavená filtračná
  textília zabraňuje zaneseniu nopov, tým ostáva celý systém trvalo funkčný.
 • V prípade modernej drenáže je potrebný štrkový obsyp len ca. 15 cm okolo drenážneho potrubia, ktorý sa následne zabalí filtračnou textíliou DELTA®-GEOTEX FS 100. Voda je následne rýchlo odvedená od stavby.
 • DELTA®-TERRAXX, DELTA®-TERRAXX LIGHT a DELTA®-MS DRAIN je ideálna ochrana:
  –  Tlakovo zaťažitelnej hydroizolácie
  –  Perimetrickej tepelnej izolácie
  –  Základových pásov nepodpivničených stavieb

Nopová fólia versus plošná drenáž

Pri použití klasickej nopovej fólie je potrebné na zabezpečenie odvodu vody vymeniť vykopanú zeminu za štrkový obsyp a to od drenážneho potrubia až po úroveň terénu. Oproti tomu pri použití plošnej drenáže (nopovej fólie s natavenou filtračnou geotextíliou) je možné vykopanú zeminu späť zasypať, keďže drenážnu vrstvu tu vytvára samotná fólia. To enormne šetrí náklady na stavebný materiál a prácu!

Princíp fungovania drenážnej fólie

Drenážne fólie sú inteligentným riešením ochrany spodnej stavby so suterénom ako aj bez neho. Oproti klasickým nopovým fóliám poskytujú výrazne väčšiu ochranu podkladu (hydroizolácie, alebo XPS polystyrénu) a hlavne disponujú výrazne vyššou drenážnou kapacitou – a to trvalo. Ako fungujú plošné drenáže DELTA® sa dozviete v tomto videu:

Dajte si u nás vypracovať kompletnú cenovú ponuku

Zadarmo, prostredníctvom našeho online formuláru
Chcem cenovú ponuku
 • BAU-DACH, Martin
 • BAUMAT SK, Ružomberok
 • CENTAR, Partizánske
 • DACHTEAM, Bratislava
 • DINOSTAV, Púchov
 • Drevostav, Zvolen
 • EUROTOP strešný center, s.r.o., Holice
 • K-Store, Raková
 • K&K Drevomont, Nitra
 • Medop strechy, Nitra
 • POLOM, Žilina
 • REMOT, Poprad
 • Rendes, Dulovce
 • ROPSPOL, Nové Mesto n./V.
 • STAP SF, Kurima
 • Stavebniny Skalica, Skalica
 • STAVRAD, Prešov
 • SUMEGASTAV, Oravské Veselé
 • TAUBER, Spišská Nová Ves
 • TAUBER, Prešov
 • TAUBER, Hriadky
 • Tóth, Močenok
 • Rekonštrukcia
 • Novostavba
 • Prestavba
 • Nadstavba
 • Leták
 • Internet
 • Noviny, Časopis
 • Televízia
 • Billboard
 • Stavebniny
 • Pokrývač
 • Oporúčanie
Súbory, ktoré sa Vám nedajú pridať, nie sú povolené. Max. veľkosť jedného súboru je 7MB, maximálny počet súborov je 10, maximálna celková veľkosť príloh je 10MB
Zavolajte mi.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Odoslať požiadavku
* Povinné polia formuláru