Vyberte si pobočku kde je tento sortiment dostupný
Zoznam všetkých našich pobočiek Sieť stavebnín

Masívny konštrukčný systém

Výber materiálu pre zvislé nosné konštrukcie je podmienený druhom a pôdorysom stavby, predpokladaným zaťažením nosných konštrukcií a požiadavkami na tepelnoizolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti stavby. Nosné konštrukcie môžu byť monolitné, murované alebo montované. Najbežnejší spôsob výstavby múrov je murovanie. Konštrukcie sa vystavajú z kameňa, tehál, tvaroviek alebo kvádrov. Výber obvodového murovacieho materiálu zároveň ovplyvňuje výber, či potrebu a hrúbku dodatočnej izolácie stavby.

Na trhu sú v ponuke rôzne druhy murovacích materiálov, pričom u nás stále najpoužívanejšími sú pálené tehly a pórobetónové tvárnice. Stavať doporučujeme pomocou komplexného systému od jedného výrobcu (murivo, nosné steny, priečky, preklady, prefabrikáty atď). Okrem zjednodušenia výstavby prinášajú systémy výhody, úspory materiálu, presnosť a najmä to, že zabraňuje vzniku zmien stavebno-tepelných vlastností, ktoré vznikajú pri používaní rôznych materiálov v stavebných detailoch.

Základné materiály

pre hrubú výstavbu:

 • Pálená tehla je murovací prvok s dlhou tradíciou, je z prírodných surovín, môžete ich použiť pri stavbe obvodových stien, ale aj vnútorných nosných i nenosných stien.
 • Pórobetónové tvárnice sa vyrábajú buď z kremičitého piesku, vápna a cementu. Pórobetón spoľahlivo vyrovnáva vlhkosť vnútorného a vonkajšieho prostredia, je nehorľavý a zdravotne neškodný. Prednosťou je ľahká a jednoduchá opracovateľnosť.
 • Štiepko-cementové tvárnice sú z prírodného materiálu na báze dreva (90 % hmotnosti tvárnic) a cementu. Polystyrénová vrstva na vonkajšej strane tvárnice zlepšuje jej tepelnoizolačné vlastnosti. Tvárnice sú duté, ukladajú na nasucho. Po uložení niekoľkých radov sa zalievajú betónom. Vytvorí sa stena s betónovým jadrom, štiepkocementovým obalom a so zateplením polystyrénom.

Čo brať do úvahy pri výbere materiálu hrubej stavby?

Hlavné kritériá:

 • cena – otázka vstupných nákladov pri výstavbe
 • komplexnosť systému – možnosť postaviť hrubú stavbu z jedného druhu materiálu
 • rýchlosť a jednoduchosť výstavby – systémy presných tvárnic, tenkovrstvých mált a lepidiel
 • riešenie detailov – tvarovky na riešenie rohov, vencov, parapetov a pod
 • úspora materiálu – otázka presnosti v rozmeroch a tvaroch

 

Z dlhodobého užívateľského hľadiska sú zásadné nasledovné kritériá:

 • pevnosť alebo únosnosť – dôležitá z hľadiska celkovej statiky stavby, ale aj z hľadiska jej životnosti
 • požiarna odolnosť – otázka bezpečnosti a životnosti stavby
 • tvarová stálosť – otázka stability tvaru a vzniku trhlín v murive
 • tepelnoizolačné vlastnosti a akumulačná schopnosť – energetická úspora a komfort bývania
 • difúzia vodných pár – otázka režimu vlhkosti v interiéri
 • ekológia a zdravotná neškodnosť – šetrnosť k životnému prostrediu

Dajte si u nás vypracovať kompletnú cenovú ponuku

Zadarmo, prostredníctvom našeho online formuláru
Chcem cenovú ponuku
 • BAU-DACH, Martin
 • CENTAR, Partizánske
 • CENTAR, Prievidza
 • DACHTEAM, Bratislava
 • DINOSTAV, Púchov
 • Drevostav, Zvolen
 • EUROTOP strešný center, s.r.o., Holice
 • L.A.D. plus, Trnava
 • L.A.D. plus, Borovce
 • Medop strechy, Nitra
 • POLOM, Žilina
 • REMOT, Poprad
 • ROPSPOL, Nové Mesto n./V.
 • ROPSPOL, Nemšová
 • Stavebniny Skalica, Skalica
 • STAVRAD, Prešov
 • SUMEGASTAV, Oravské Veselé
 • TAUBER, Spišská Nová Ves
 • TAUBER, Prešov
 • TAUBER, Hriadky
 • Rekonštrukcia
 • Novostavba
 • Prestavba
 • Nadstavba
 • Leták
 • Internet
 • Noviny, Časopis
 • Televízia
 • Billboard
 • Stavebniny
 • Pokrývač
 • Oporúčanie
Pridať súbor prílohy
Zavolajte mi.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Odoslať požiadavku
* Povinné polia formuláru