Novinky a informácie
Čo presne znamená záruka na strešnú krytinu

Čo presne znamená záruka na strešnú krytinu

S touto otázkou sa stretávam pri rozhovoroch so zákazníkmi každý deň niekoľkokrát. A každému najprv odpoviem rovnako: „U každého materiálu a výrobcu je to iné a individuálne“. Vždy je nutné najprv zistiť, o akú krytinu má zákazník vlastne záujem. Pokiaľ sa ešte nerozhodol, tak neostáva nič iné ako prejsť materiál za materiálom a vysvetliť všetky vlastnosti a danosti jednotlivých druhov krytín. Spomeniem postupne najčastejšie druhy predávaných krytín na slovenskom trhu.

Podľa záručných podmienok uvádzaných jednotlivými výrobcami sa pri betónových krytinách uvádza jednotne záruka na mrazuvzdornosť. Znamená to, že počas záručnej doby, ktorú majú jednotliví výrobcovia rôznu, nesmie dochádzať k praskaniu prípadne olupovaniu škridiel po vrstvách.  Niektorí výrobcovia ešte uvádzajú záruku na únosnosť a nepriepustnosť vody. Na slovenskom trhu sa najčastejšie stretnete s výrobkami firiem Bramac, Euronit, Terran, Layer alebo KM Beta. Bežné záručné doby sa pri renomovaných betónových krytinách pohybujú na úrovni 30 rokov. Keďže približná životnosť betónových škridiel je okolo 50 rokov, je táto záručná doba akurátna. Na trhu sa stretneme aj so zárukou 50 rokov, ale to by som nazval marketingovým ťahom keďže je taká aj životnosť. Hlavne sa musia presne dodržať podmienky výrobcu, ktoré je potrebné poriadne preštudovať. Všetky betónové výrobky musia spĺňať normu EN STN 490, na ktorú sa odvolávajú aj výrobcovia. Rozdiel v záručných podmienkach je hlavne v tom, či sa výrobca krytiny v záručnom liste zaviaže len na dodávku poškodených škridiel, alebo bude hradiť aj jej výmenu a všetko s tým spojené. Väčšinou je to len dodanie krytiny za krytinu, čo je len zlomkom nákladov pri výmene krytiny. Seriózny výrobcovia v prípade reklamácie garantujú po schválení reklamácie nielen výmenu krytiny, ale aj preplatenie všetkých nákladov spojených s touto výmenou.

Pri keramických krytinách výrobcovia uvádzajú záruku na mrazuvzdornosť, rozmerovú stálosť a nepriepustnosť vody, pričom sa odvolávajú na normu STN EN 1304. Životnosť keramických škridiel sa udáva v rozmedzí 80 až 100 rokov. Na slovenskom trhu sa môžete stretnúť hlavne s keramickými škridlami Tondach, Braas, Creaton a Röben. Záručné doby sa pri týchto keramických krytinách pohybujú v rozpätí 30 až 50 rokov. Opäť je pre zákazníka dôležité, načo sa záruka vzťahuje. Niektorý z týchto výrobcov pri uplatnení reklamácie garantuje preplatenie všetkých nákladov spojených s výmenou škridiel po celú dobu záruky. U niektorých je to len po dobu 5 rokov od zakúpenia krytiny. Následne náklady na výmenu znáša samotný zákazník. Samozrejme aj tu platí, že záruka je platná iba v prípade odbornej inštalácie pri dodržaní platných noriem a predpisov.

Veľmi často používanou strešnou krytinou sa po roku 1989 stala krytina vyrábaná z farebne upravených plechov najčastejšie ľudovo nazývanými poplastovanými. Začali sa k nám dovážať hlavne od nášho severného suseda. Asi každý pozná krytinu z plechu, ktorá sa podobala na škridlu a je v nej množstvo skrutiek. Jedná sa o pozinkovaný plech, na ktorom sú nanesené ochranné farebné vrstvy. V závislosti od hrúbky týchto vrstiev udávaných v mikrónoch závisí aj záručná doba. Pri týchto typoch krytín uvádzajú výrobcovia dve rôzne záruky. A to na trvanlivosť povrchovej úpravy, takzvané hrdzavenie a perforáciu plechu. Záruka na hrdzavenie je pre zákazníkov podstatná. Znamená to, že ak by došlo počas uvedenej doby k hrdzaveniu alebo olupovaniu povrchovej vrstvy, zákazník má nárok na uplatnenie reklamácie. Jednotlivý výrobcovia majú rôzne doby uplatnenia záruky. Záruky na povrchovú úpravu sa na slovenskom trhu pohybujú v rozmedzí 5 až 30 rokov. Niektorý výrobcovia udávajú záruku aj na perforáciu plechovej krytiny, čiže ak sa vytvorí diera v ploche krytiny. Takáto udalosť je veľmi nepravdepodobná, keďže podľa záručných podmienok je nutné počas roka zabezpečiť pravidelnú údržbu krytiny. To znamená, že po uplynutí doby záruky, ktorá sa vzťahuje na povrchovú úpravu, musíte po objavení hrdze v ploche krytiny tieto plochy očistiť a ošetriť farbou. Výrobcovia udávajú záručné doby na perforáciu v rozmedzí od 10 do 40 rokov. Všetky tieto záruky pri plechových krytinách udáva výrobca plechu a nie krytiny. Výrobca plechu dodá výrobcovi krytiny plech podľa jeho špecifikácie. Preto nie je veľmi podstatné, kde a kto tento plech vyrobil, ale čo si výrobca krytiny objednal. A keďže každý zákazník chce mať strechu čím dlhšie bez údržby, treba sa zamerať na záruku, ktorá určuje trvanlivosť povrchovej úpravy. Zároveň ešte dodám, že ani jeden z týchto výrobcov neznáša podľa záručných podmienok náklady za demontáž a montáž reklamovanej krytiny ani iné vzniknuté škody.

Na záver by som pred kúpou krytiny odporučil zopár rád. Je veľmi vhodné nechať si poradiť s výberom krytiny od odborníkov. Ak už je zadefinované, aký materiál na strechu pôjde, minimálne si porovnajte záručné podmienky jednotlivých výrobcov. Je v nich skrytých mnoho detailov, ktoré vás môžu neskôr prekvapiť. Vyberte si dobrého a spoľahlivého remeselníka, pretože ak bude krytina namontovaná neodborne, záruka vám nepomôže a reklamácia nebude uznaná. Hlavne si treba uvedomiť jednu podstatnú vec. Čím dlhšia záruka v počte rokov, neznamená automaticky maximálnu výhodu. Podstatné je, aké podmienky obsahujú malé písmenká na zadných stranách záručných listov.

 

Autor: Radoslav Čarnogurský