Novinky a informácie
Pálená, betónová či plechová krytina?

Pálená, betónová či plechová krytina?

Dnešný trh ponúka množstvo strešných systémov a často máme problém vybrať si ten najlepší. Hodnotiť krytinu z hľadiska estetického je ťažká úloha nielen pre odborníkov. Tento poznatok vychádza z prostej úvahy – každý sme jedinečný a máme svoj vlastný pohľad. Z tohto dôvodu nie je jednoduché dať jednoznačnú odpoveď, ktorá krytina je najlepšia. Skôr je potrebné vysvetliť niektoré otázky potrebné zodpovedať pri výbere strešnej krytiny a ponúknuť fakty. Porovnanie krytín sa týka hlavne pálených, betónových škridiel a tvarovaných plechov tzv. škridlového profilu.

Betónová krytina

V 19. a na začiatku 20. storočia sme sa stretli s ručnou výrobou veľkoformátovej alebo maloformátovej škridle. Dnes sa škridle vyrábajú na automatizovaných linkách metódou lisovania. Základnou surovinou pri výrobe betónovej škridly sú štrkopiesok, cement a voda. Lisovacie zariadenie pod vysokým tlakom vylisuje požadovaný tvar. Po vylisovaní dozrieva vo vysušovacej peci pri teplote 60°C a po zabalení ešte 21 dní v sklade. Škridla dozrieva ešte aj na streche domu niekoľko desaťročí, čiže jej pevnosť neustále stúpa. Betónová škridla je veľmi homogénny výrobok, ktorý je presný, pevný a dokáže výborne odolávať vode a mrazu.

Pálená krytina

Vývoj škridiel z pálenej hliny (ílu) začal pred viac ako 4 tisícmi rokov. Išlo o škridlu režnú. Prvé glazované škridle sa začali vyrábať v Číne pred viac ako 1000 rokmi. Mali tvar dosky, dnes by sme ich zaradili k bobrovkám. S ďalším vývojom stavieb sa však rýchlo ujali aj škridle prejzové, ktoré sú dnes rozšírené po celej Európe a Ázii. Pri výrobe pálenej krytiny sa základná surovina nechá odležať, potom sa melie s pridaním vody. Pred lisovaním sa mäkká poddajná hmota ukladá do foriem a následne lisuje do konečného tvaru. Potom odchádza do sušiarne a vypaľovacích pecí. V súčasnosti sa vyrábajú pálené škridle s povrchom režná, engoba a glazúra takmer v akejkoľvek farbe.

Plechová krytina – škridlový profil

Škridlové plechové krytiny sú vyrábané cca posledných 30 rokov. Ide o pomerne mladú strešnú krytinu, ktorá len „čaká na previerku časom“. Z technického hľadiska rozlišujeme škridlové plechové krytiny na:

  1. veľkoformátové krytiny (šírka cca 1100 mm až 1250 mm a dĺžkou od cca 2,0 m do cca 6,0 m). Hrúbka oceľového plechu, ako jadra týchto výrobkov, sa ustálila na cca 0,5 mm. Pozor na základnú hrúbku plechu! Na trhu sa ponúkajú výrobky aj s oveľa nižšou hrúbkou a to 0,4 až 0,35 mm.
  2. maloformátové krytiny (šírka šablóny je okolo 1100 mm až 1350 mm a dĺžka zodpovedá výške jednej škridly cca od 350 do 450 mm). Hrúbka plechu je od 0,35 do 0,5 mm. Zmenou oproti veľkoformátovým plechovým krytinám je to, že sa používa aj zdrsnený povrch pomocou hrubozrnného posypu. Na montáž sa používa bočné upevnenie, ktoré je prekryté nasledujúcim radom ďalších šablón.Všetky plechové krytiny majú väčšinou povrch upravený náterovou hmotou.

Spoločné znaky:

  • chrániť vnútorné prostredie pred nepriazňou počasia
  • montujú sa na laty a kontralaty (riadne odvetraná strecha)

Rozličná hmotnosť

Plechová škridlová krytina maximálne 7 kg/m2, škridla (pálená alebo betónová) do 45 kg/ m2. Tento argument sa často využíva ako obchodný trik, že pod plechovú strešnú krytinu sa nemusia dodávať mohutné krovy, a naopak že pod škridlu musia. Z technického hľadiska ale je potrebné vedieť, že k tomuto zaťaženiu krovu škridlou musíme ešte pripočítať zaťaženie ostatných konštrukcií strechy a zaťaženie snehom a vetrom, ktoré vysoko prekračuje hmotnosť škridiel betónových alebo pálených. Na Slovensku sa ráta so základnou váhou snehu v závislosti od snehovej oblasti od 50 kg/m2 až do 150 kg/m2 a v horských oblastiach aj cez 250 kg/m2. Zaťaženie vetrom od 45kg/m2 až do 55 kg/m2.  Záverom možno konštatovať, že plechová škridlová krytina je ľahšia ako škridla betónová alebo pálená, avšak bez väčšieho významu z hľadiska dimenzovania krovu.

Možná deformácia

Plechová škridlová krytina je s ohľadom na svoju malú hrúbku (0,5 mm) v porovnaní s hrúbkou škridly betónovej alebo pálenej (12 mm), náchylná k deformáciám v prípade pohybu po takejto streche. Taktiež oprava resp. výmena poškodenej časti krytiny je v prípade plechovej omnoho zložitejšia. V pálenej alebo betónovej škridle k deformáciám nedochádza.

Záruka a životnosť

Dva pojmy, ktoré sa nedajú porovnávať. Záruka je určená dobou, počas ktorej za daný výrobok môžeme požadovať plnohodnotnú nápravu. Životnosť je to predpokladaná doba, počas ktorej by krytina mala plniť svoju funkciu. Životnosť pálenej a betónovej škridle je dokladovaná opravou starých striech, kde celkom bežnou hodnotou sú storočné strechy. Doba záruky je 33 až 50 rokov.

U plechových škridlových krytín sa stretávame s viacerými pojmami: záruka, záruka na povrch, záruka na materiál, záruka na prehrdzavenie, technická záruka. Ako sa v tom vyzná laik? Často sa stretávame s veličinou „skutočná doba záruky od 10 do 50 rokov“. K tomu nech si záver vytvorí čitateľ sám. Solídny výrobcovia a predajcovia plechovej strešnej škridlovej krytiny uvádzajú dobu trvanlivosti povrchovej úpravy alebo estetickú životnosť 10 – 20 rokov.

Cena strešných krytín

Samozrejme nedá sa nájsť najnižšia cena na trhu. Z dlhodobého hľadiska porovnávania priemerných cien základných prvkov, vychádza lacnejšie plechová pred betónovou a pálenou.

Pálenú, betónovú či plechovú?

  1. K výberu strešnej krytiny patrí aj dokladová časť (prehlásenie o zhode, certifikát výrobku, montážny návod, záručný list a podmienky záruky).
  2. Vyberať odbornú firmu, ktorá Vám ponúkne viac druhov strešných krytín a kvalitných remeselníkov. Tí, čo nemajú kvalitnú prácu od pokrývača, môžu mať problém bez ohľadu na typ zvolenej strešnej krytiny.
  3. Vyberať skúseného projektanta na návrh vhodnej krytiny pre strechu.
  4. Na kvalite sa neoplatí šetriť.

Dostupné betónové krytiny: BRAMAC, EURONIT, NELSKAMP, Mediterran, KM Beta, Betonpres, Benders, KB blok

Dostupné pálené krytiny: CREATON, BRASS, TONDACH, LA ESCANDELA , NELSKAMP, Röben, Erlus, Jungmeier,

Dostupné plechové škridlové krytiny: METROTILE, LINDAB, Isola ,Blachotrapez, Ruukki, Satjam, Maslen, Gerard, Prefa, Dekmetal, Evertile, Plannja

 

Foto zdroj: Creaton, Bramac, Blachotrapez, Tondach