Novinky a informácie
Použitie produktov Delta® od firmy Dörken v skladbách striech Hotela Kempinski ***** na Štrbskom plese

Použitie produktov Delta® od firmy Dörken v skladbách striech Hotela Kempinski ***** na Štrbskom plese

V projekčnej fáze Hotela KEMPINSKI sme boli oslovený firmou Rheinzink o spoluprácu pri navrhovaní optimálnej skladby šikmej strechy v náročných klimatických podmienkach Vysokých Tatier, keďže firma Dörken je líder na trhu poistných hydroizolácií, parozábran a fólií na ochranu spodnej stavby.

Na pôvodných budovách liečebného domu Jánošík a Hviezdoslav bola navrhnutá nová konštrukcia krovu spevnená oceľovými nosníkmi so systémom dvoch poistno – hydroizolačných úrovní. Poistná hydroizolácia DELTA®-VENT N PLUS bola aplikovaná priamo na krokvovú konštrukciu krovu. Keďže tento typ poistnej hydroizolácie je na okraji opatrený integrovanou samolepiacou páskou, vrstvy tepelnej izolácie, ktoré sa nachádzajú medzi krokvami, sú dokonale chránené pred útokom hnaného dažďa a snehu, pričom strešný plášť sa stáva vetrotesný. Pre dostatočné odvetranie v náročných klimatických podmienkach bola použitá kontralata s výškou až 10 cm. Na tieto kontralaty sa prikotvilo drevené debnenie. Ako druhá poistno-hydroizolačná úroveň bola aplikovaná štruktúrovaná deliaca vrstva DELTA®-TRELA, ktorá pozostáva z difúzne otvoreného nosného pásu, na ktorom je natavená štruktúrovaná rohož v tvare nopov. Tento jedinečný produkt od firmy Dörken, dokáže okrem hydroizolačnej funkcie tlmiť hluk pri daždi až do 15 dB a zabraňovať horúcovodnej korózií, ktorá je častým javom pri aplikácií plechových krytín. Následne boli do deliacej vrstvy DELTA®-TRELA kotvené titánzinkové šablóny od firmy Rheinzink. Ako parotesná vrstva zo strany interiéru bola použitá parozábrana DELTA®-REFLEX PLUS s hliníkovým povrstvením , ktorá dostatočne chráni vrstvy tepelnej izolácie pred teplým a vlhkým vzduchom z interiéru a dokáže až 50% sálavého tepla odraziť späť do interiéru, čím znižuje náklady na vykurovanie o 10%.

Na budovách východnej a západnej dostavby bol použitý takzvaný systém nadkrokvového zateplenia navrhnutý firmou Dörken, kde na stropnú železobetónovú dosku bola aplikovaná zo strany exteriéru parozábrana DELTA®-REFLEX PLUS, ktorá spĺňala požiadavku vysokej mechanickej odolnosti, keďže pri montáži ďalších vrstiev strešného plášťa museli remeselníci po tejto parozábrane chodiť a to bez rizika možnej perforácie.

1                       2

Opäť bol navrhnutý systém dvoch poistno-hydroizolačných úrovní – kombinácia DELTA®-VENT N PLUS a DELTA®-TRELA. Nakoľko sa jednalo o nízky sklon strechy, pod kontralaty bola aplikovaná tesniaca páska DELTA®-NB 50. Ako krytina bol použitý falcovaný titánzinkový plech firmy Rheinzink s tesniacim pásikom vo falci. Zvláštnosťou na tejto streche je osová vzdialenosť falcov a to len 18 cm.

3                         4

Keďže na objekte hotela KEMPINSKI sa počítalo okrem šikmých striech aj s vegetačnými strechami a to nad objektom technickej chodby a wellnes centra, bola firma Dörken opäť oslovená realizačnou firmou a projekčnou kanceláriou ktorá zastrešovala projekt „Revitalizácia a krajinné úpravy Štrbské pleso“. Skladba plochej strechy:

  1. železobetónová dosk;
  2. parozábrana;
  3. Extrudovaný polystyrén;
  4. hlavná hydroizolačná vrstva z mäkčeného PVC.

Nakoľko na týchto strechách bolo požadované extenzívne zazelenanie v klimatických podmienkach Vysokých Tatier, bolo potrebné navrhnúť vhodný druh materiálu, ktorý dostatočne ochráni hlavnú hydroizolačnú vrstvu od prerastajúcich koreňov a nadbytočnú zrážkovú vodu spoľahlivo odvedie do strešnej vpuste. Keďže firma Dörken má v západnej Európe bohaté skúseností v oblasti vegetačných striech, navrhované riešenie bola plošná drenáž DELTA®-TERAXX. DELTA®-TERAXX pozostáva z profilovanej fólie, na ktorej je natavená filtračná geotextília, vyznačuje sa vysokou pevnosťou v tlaku a vysokou drenážnou schopnosťou aj pri nízkych sklonoch striech ako tomu bolo aj na tejto streche. Na túto plošnú drenáž bol umiestnený zemný substrát v rozmedzí od 20 cm do 1 m. Ako povrchová úprava bol použitý trávnatý koberec. Toto sofistikované riešenie firmy Dörken prispieva k navráteniu zelene do intravilánov miest a obcí aj v takýchto vysoko-chránených oblastiach ako sú Vysoké Tatry.

5                         6

Na záver sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným firmám aj osobám a môžem konštatovať, že navrhované materiály ale aj poradenský servis či už v projektovej ako aj realizačnej fáze firmy Dörken boli správnou voľbou a značne prispeli k dlhodobej funkčnosti tohto jedinečného diela GRAND HOTELA KEMPINSKI ŠTRBSKÉ PLESO.

Milan Skokan

DÖRKEN SK, s.r.o.

Foto: Kempinski.sk