Novinky a informácie
Správna výška komína

Správna výška komína

Nielen správna značka, ale aj správna výška vášho komínového telesa („komín“) určuje ako ho budete v budúcnosti využívať. Pri novostavbách by mal výšku komína určiť odborník – projektant. V projekte by mal byť uvedený nielen typ, ale najmä výška komína.

Vo všeobecnosti platí, že účinná výška komína (t.j. výška od napojenia spotrebiča – kotla, krbovej vložky, prípadne kachiel) by mala byť aspoň 5 metrov. Ak, vzhľadom na výšku objektu, v ktorom sa komín nachádza, táto výška presahuje 6 metrov, je vhodné v komíne vybudovať ďalší revízny otvor (dvierka), ktorý bude v budúcnosti slúžiť na lepšie vyčistenie komína.

Samotný komín, keď prejde cez strešný plášť, by mal byť vyšší o 65 cm, ako je najvyšší bod na streche, čiže hrebeň, ak sa osovo komín nachádza do 2 metrov od hrebeňa. Ak komín osovo prejde cez strešný plášť bližšie k odkvapu, t.j. ďalej ako 2 metre od hrebeňa, jeho výška je určená prienikom uhla -10° od hrebeňa a samotnej osi komína, v mieste prieniku by mala byť jeho výška o 65 cm vyššia. Odporúča sa použiť upevňovaciu sadu, ktorou sa komín ukotví ešte v podstrešnej časti do krovu, v prípade plochých striech do stropu a v nadstrešnej časti treba použiť aj vystužovacie tyče do pripravených dier, aby nedošlo k spadnutiu komína následkom silného vetra.

Pri kúpe svojho komína sa poraďte s odborníkom – projektantom či kvalifikovaným kominárom a dajte správnu výšku vášmu budúcemu komínu, nech má dobrý ťah a nech vám slúži.

Foto: Schiedel Slovensko s.r.o.