Novinky a informácie
Stanovisko k prevádzke siete stavebnín BigMat v súvislosti s pandémiou COVID-19

Stanovisko k prevádzke siete stavebnín BigMat v súvislosti s pandémiou COVID-19

Vážení zákazníci a partneri,

Všetci vieme, ako pandémia spôsobená vírusom COVID 19 zasiahla celý svet vrátane Slovenska a bytostne a neodbytne sa dotýka každého z nás. Jej následky pociťujeme všetci  v každodennom pracovnom aj osobnom živote a nezostáva nám nič iné, len sa s danou situáciou vysporiadať v rámci našich možností. Je to pre nás všetkých nová a veľká výzva a my ju musíme zvládnuť. Mnohé prevádzky v rôznych oblastiach výroby a služieb sú buď zatvorené, alebo pracujú v obmedzených podmienkach a režimoch. Stavebníctvo, ako jeden z dôležitých pilierov ekonomiky krajiny je aj v tejto zložitej situácii  odvetvím, kde život prevádzok nezastal úplne a tak aj všetky prevádzky siete stavebnín BigMat Slovakia sú otvorené a Vám k dispozícii. Vzhľadom na túto skutočnosť je našou obligátnou povinnosťou pokračovať v našej práci a plniť si naše úlohy ako ste boli v minulosti zvyknutí.

Bezpochyby – našou aktuálnou prioritou je ochrana zdravia nás všetkých, preto dodržiavame všetky opatrenia, ktoré nás spoločne a navzájom chránia.  Ochranné rúška, rukavice, dezinfekcia, či dodržiavanie vzdialeností medzi osobami – to všetko sú základné predpoklady, že naše predajne sú na Vaše návštevy pripravené v režime, kedy eliminujeme zdravotné riziko na minimálne. 

Zároveň však naši pracovníci na všetkých úrovniach – v manažmente, predajniach, skladoch či logistike robia všetko pre to, aby sme boli schopní   Vaše požiadavky a zámery plniť v primeranom čase a požadovaných objemoch.  Pre zabezpečenie toho sme zvýšili naše skladové zásoby, aby tovar pre Vás bol naskladnený a pripravený v dostatočnom množstve a obvyklej kvalite, na ktorú ste boli zvyknutí. 

Sme si vedomí, že v čase, kedy v dôsledku plošných obmedzení  sme nútení byť viac v našich domovoch ako inokedy, mnohí z Vás majú práve v tomto období čas na realizáciu menších či väčších zámerov, pri ktorých Vám vieme poradiť  či zabezpečiť potrebný stavebný materiál.

V rámci siete stavebnín BigMat nájdete riešenie na realizáciu novostavieb či rekonštrukcií, od poradenstva až po dodanie tovaru na miesto stavby.  Radi Vám pomôžeme s riešením drobných úprav okolo Vášho domu, ale taktiež Vám poradíme pri výbere a riešení strechy či fasády….

V prípade potreby nás  kontaktujte telefonicky,  mailom, alebo nás osobne navštívte, našou snahou je zmierniť dopad krízy  po stránke zdravotného rizika, ale aj v oblasti zabezpečenia Vašich potrieb v oblasti tovarov a služieb. Naši zamestnanci sú pripravení poradiť, zabezpečiť a dodať tovar – všetko v primeraných cenách, kvalite a termínoch.

Veríme, že nájdeme riešenie na Vaše potreby a tak spolu zvládneme aktuálne prekážky a obmedzenia, ktoré sa nás dnes tak dotýkajú.