Novinky a informácie
Tradičný alebo väzníkový krov?

Tradičný alebo väzníkový krov?

Dôležitou súčasťou každého stavebného diela v pozemnom staviteľstve je zastrešenie, ktoré buď stavebné dielo zakončuje, alebo ho samo vytvára. Zastrešenie chráni stavebné dielo pred účinkami poveternostných vplyvov, najmä pred vetrom, dažďom a snehom, s ktorými prichádza priamo do styku. Niekedy sa vyžaduje zastrešenie s tepelnoizolačnými vlastnosťami. V tomto prípade zastrešenie chráni priestor vo vnútri objektu pred pôsobením vonkajších teplôt. Od zastrešenia závisí životnosť, trvanlivosť i hospodárnosť stavieb.

Charakteristickými konštrukciami krovov rodinných domov boli v minulosti a aj v dnešnej dobe stále sú tradičné drevené viazané krovy. Drevo bolo v histórii stavebníctva pre strešné konštrukcie najpoužívanejším materiálom. S vývojom sa postupne menil spôsob spojovania drevených častí strechy a s ním i používané konštrukcie zastrešenia. Od tradičných krovov rodinných domov sa v poslednom čase prechádza na úsporné konštrukcie. Na tradične zhotovované konštrukcie drevených krovov sa dováža na stavenisko rezivo a podľa skutočných rozmerov stavby sa na mieste spracováva na konštrukciu krovu. Na takto konštruované krovy sa spotrebuje veľké množstvo reziva. Pomerne novým spôsobom zastrešenia šikmých striech je konštrukcia z priehradových väzníkov, pri ktorej sa v porovnaní s klasickými strešnými konštrukciami spotrebúva menej materiálu.

Väzníkový krov je ľahká priestorovo stužená konštrukcia, ktorá sa skladá z prefabrikovaných dielcov nazývaných priehradové väzníky. Tieto väzníky sú vyhotovené z drevených hranolov, ktoré sú spájané oceľovými styčníkovými doskami vo výrobe. Väzníkové krovy vyrábajú špecializované firmy, ktoré jednotlivé väzníky navrhnú a zhotovia vo výrobnej hale, následne ich dovezú na miesto stavby a zmontujú. Poveternostné podmienky neovplyvňujú priemyselnú výrobu, na miesto stavby odvezú už hotové konštrukčné prvky. Zastrešenie s drevenými väzníkmi, vzhľadom na jednoduchosť, rýchlosť a ľahkosť výroby a tiež na vysokú úsporu reziva oproti tradičným krovom, je veľmi ekonomické. Konštrukcie väzníkov sú vyrobené zo smrekového reziva ošetreného vhodným chemickým prostriedkom tak, aby sa zabránilo vzniku a šíreniu hniloby alebo iných škodcov dreva. Jednotlivé prvky môžu byť natreté protipožiarnym náterom. Výhodou tejto technológie je tvarovo neobmedzené množstvo riešení a výrazná úspora času montáže nosnej konštrukcie strechy. Konštrukcia priehradových väzníkov sa skladá z horného tlačeného a z dolného ťahaného pása (pásnice), ktoré sú vzájomne spojené diagonálami.

Pre rodinné domy sa používajú zbíjané a svorníkové priehradové väzníky. Tieto väzníky sú zapreté do podperného obvodového muriva. Priehradové väzníky sa používajú všade tam, kde treba zastrešiť priestor s väčšou svetlosťou (až do rozpätia 20 m) bez dodatočných vnútorných nosných stien a stĺpov. To znamená, že rodinné domy, ktorých krov tvoria priehradové väzníky okrem obvodových nosných stien, nevyžadujú žiadne ďalšie vnútorné zvislé nosné konštrukcie. Z nižšej hmotnosti krovu vyplýva nižšie zaťaženie základov a stien obvodových múrov. Ďalšími výhodami zastrešenia väzníkovým krovom je hotová nosná konštrukcia stropu a vonkajšej rímsy – spodná vodorovná pásnica väzníka. Podhľad sa montuje priamo na väzníky zospodu, takže nie sú potrebné ďalšie pomocné konštrukcie a trámy. Nevýhodou väzníkového krovu je, že priestor podkrovia sa dá využiť iba ako úložný priestor, nie ako obytné podkrovie. Väzníkový krov je finančne výhodný len do približne 30° sklonu strechy, nad tento sklon neúmerne rastú náklady na vyhotovenie takéhoto krovu. Oproti tomu veľkou výhodou tradičného krovu je práve to, že pri väčších sklonoch podkrovný priestor je možné využiť ako obytné podkrovie. Vhodný je teda aj na väčšie sklony. Tradičný krov nie je nutné dať zhotoviť špecializovanej firme.

Vo všeobecnosti výber vhodného krovu záleží od veľkosti strechy, jej tvaru, sklonu, rozpätia a spôsobu akým sa tento priestor bude využívať. Ak chceme priestor krovu plnohodnotne využívať ako obytné podkrovie, tradičný krov je viac-menej jedinou možnosťou.

Dajte si u nás vypracovať kompletnú cenovú ponuku

Zadarmo, prostredníctvom našeho online formuláru
Chcem cenovú ponuku
 • BAU-DACH, Martin
 • BAUMAT SK, Ružomberok
 • CENTAR, Partizánske
 • DACHTEAM, Bratislava
 • DINOSTAV, Púchov
 • Drevostav, Zvolen
 • EUROTOP strešný center, s.r.o., Holice
 • K-Store, Raková
 • K&K Drevomont, Nitra
 • Medop strechy, Nitra
 • POLOM, Žilina
 • REMOT, Poprad
 • Rendes, Dulovce
 • ROPSPOL, Nové Mesto n./V.
 • STAP SF, Kurima
 • Stavebniny Skalica, Skalica
 • STAVRAD, Prešov
 • SUMEGASTAV, Oravské Veselé
 • TAUBER, Spišská Nová Ves
 • TAUBER, Prešov
 • TAUBER, Hriadky
 • Tóth, Močenok
 • Rekonštrukcia
 • Novostavba
 • Prestavba
 • Nadstavba
 • Leták
 • Internet
 • Noviny, Časopis
 • Televízia
 • Billboard
 • Stavebniny
 • Pokrývač
 • Oporúčanie
Súbory, ktoré sa Vám nedajú pridať, nie sú povolené. Max. veľkosť jedného súboru je 7MB, maximálny počet súborov je 10, maximálna celková veľkosť príloh je 10MB
Zavolajte mi.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Odoslať požiadavku
* Povinné polia formuláru