Novinky a informácie
Vegetačná strecha ako trend – riešenie hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy v skladbe vegetačnej strechy

Vegetačná strecha ako trend - riešenie hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy v skladbe vegetačnej strechy

Vegetačné strechy sú opäť v trende a to hlavne v krajinách západnej Európy. Tento trend sa postupne, ale zatiaľ len pomaly dostáva aj na Slovensko a to hlavne kvôli nesporným výhodám takéhoto využitia plochej strechy. V samotnom Nemecku je až 15% plochých striech spracovaných ako vegetačných, čo v týchto podmienkach predstavuje ca. 13 mil. m2. Takémuto trendu výrazne napomáha okrem nižšie spomínaných výhod aj legislatívna úprava dotácií, či už na úrovní miest, alebo aj na úrovni krajinských vlád.
Rozdelenie vegetačných striech
V závislosti od použitej vegetácie rozdeľujeme vegetačné strechy na:

 • Extenzívne vegetačné strechy
  Vyznačujú sa nízkou hrúbkou a hmotnosťou substrátu s formou do veľkej miery bezúdržbovej vegetácie (byliny, tráva), ktorá sa dokáže prispôsobiť okolitému prostrediu.
 • Intenzívne vegetačné strechy
  V tomto prípade sa vysádzajú trvalky, kry, v ojedinelých prípadoch aj stromy. Hrúbka substrátu je väčšia a taktiež si takáto strecha vyžaduje intenzívnu starostlivosť.

Dôležité otázky k vegetačným strechám
1. Statika – extenzívne vegetačné strechy zaťažujú ploché strechy vo vodou nasýtenom stave 60 – 150 kg/m², čo spravidla nie je žiaden problém pre strešnú konštrukciu.
2. Životnosť – ploché strechy majú životnosť 15 – 25 rokov. Odborne zrealizované vegetačné strechy vydržia oproti tomu minimálne 40 rokov. (Frauenhofer-Institut).
3. Vzhľad – priebeh ročných období zabezpečuje pri vegetačných strechách niekoľkonásobnú zmenu.
4. Dažďová voda – strešná zeleň zachytí podľa zloženia 50-90 % ročných zrážok. V Nemecku veľa obcí redukuje svoje kanalizačné a stočné poplatky až o 50%.
5. Náklady – extenzívne vegetačné strechy stoja v Nemecku cca 25 – 35 € /m². Mestá / Spolkové krajiny podporujú vegetačné strechy sčasti cez dotácie vo výške 10 – 20 €/m².

Dobré dôvody, prečo vegetačná strecha
1. Predĺžená životnosť strechy – znížené teplotné výkyvy zabrzdia proces starnutia hydroizolácie. Teplotné rozdiely na povrchu hydroizolácie bez vegetačnej vrstvy môžu byť až 60 °C za 24 hodín oproti max. rozdielu 35 °C pri vegetačnej streche.
2. Zvýšená ochrana proti hluku – vylepšenie hlukovej izolácie vo vnútri interiéru do 8 dB!
3. Zvýšená tepelná ochrana strechy – 10 cm vegetačnej strechy = ca. 1cm izolácie a v lete ochrana pred prehrievaním.
4. Vysoká záchytná schopnosť – nadbytočná voda je odvedená v čase, odľahčenie kanalizácie pri prívalových dažďoch.
5. Naviazanie jemného prachu a škodlivých látok – vegetačné strechy filtrujú jemný prach a škodlivé látky za rok cca. 0,2 kg/m².

Riešenie hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy v skladbe vegetačnej strechy
Ak sa má plochá strecha používať ako vegetačná, je potrebné chrániť hlavnú hydroizolačnú vrstvu pred prerastaním koreňov, ale taktiež pri nižších hrúbkach substrátu použiť vrstvu, ktorá dokáže naakumulovať dostatočné množstvo vody, aby vegetáciu obdobie sucha nepoškodilo. V mesiacoch bohatých na zrážky je zase potrebné nadbytočnú vodu odvádzať – drénovať. Všetky tieto požiadavky spĺňa v jednom celku hydroakumulačný a drenážny pás DELTA®-FLORAXX TOP. Ide o špeciálne profilovanú fóliu s výškou nopov 2 cm a natavenou filtračnou geotextíliou, takže fólia je aplikovaná v jednom pracovnom kroku, čo značne znižuje náklady na prácu.
DELTA®-FLORAXX TOP sa vyznačuje vysokou hydroakumulačnou schopnosťou až 7 l/m2 a tiež vysokou drenážnou kapacitou 8,5 l/m2 · s. Vďaka oktagonálnej štruktúre nopov vykazuje tento produkt pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m2, čím je predurčený do prostredia s vyšším zaťažením. Detaily ako atika, strešný vpust, žľab, sa vyriešia štrkovým obsypom, aby nedochádzalo k zanášaniu nopovej štruktúry substrátom, čo by znefunkčnilo celý systém.

 

Riešenie drenážnej vrstvy v skladbe využívaných striech / plôch
Pri vegetačnej streche, ktorá si vyžaduje väčšiu hrúbku substrátu, v zásade nie je potrebná hydroakumulačná vrstva, keďže samotný substrát dokáže akumulovať dostatočné množstvo vody, aby nedochádzalo k poškodeniu vegetácie. Pri takejto skladbe je potrebné zhotoviť dostatočnú drenážnu vrstvu, ktorá nadbytočnú vodu bezpečne odvedie, čím sa zabráni odhnívaniu koreňov vegetácie. Ideálnym riešením je plošná drenáž DELTA®-TERRAXX. Ide o profilovanú fóliu s natavenou geotextílou, ktorá sa vyznačuje vysokou drenážnou kapacitou a vysokou pevnosťou v tlaku až 400 kN/m2, takže pri roznášacej vrstve >35 cm umožňuje prejazd aj ťažkých nákladných áut.
Pri pochôdznych, prípadne pojazdných strechách je dôležité, aby sa dažďová voda nezdržiavala v roznášacej vrstve, kde následne zamrzne a tým dochádza k uvoľneniu dlažby. Pri použití plošnej drenáže DELTA®-TERRAXX je voda bezpečne odvedená mimo konštrukcie.

Záver
Hydroakumulačná a drenážna vrstva DELTA®-FLORAXX TOP, ako aj plošná drenáž DELTA®-TERRAXX sú systémy, ktoré zabezpečujú dlhodobú funkčnosť vegetačných, pochôdznych, pojazdných striech, terás a ostatných plôch.
Ing. Milan Skokan

DÖRKEN SK, s.r.o.

Dajte si u nás vypracovať kompletnú cenovú ponuku

Zadarmo, prostredníctvom našeho online formuláru
Chcem cenovú ponuku
 • BAU-DACH, Martin
 • BAUMAT SK, Ružomberok
 • CENTAR, Partizánske
 • DACHTEAM, Bratislava
 • DINOSTAV, Púchov
 • Drevostav, Zvolen
 • EUROTOP strešný center, s.r.o., Holice
 • K-Store, Raková
 • K&K Drevomont, Nitra
 • Medop strechy, Nitra
 • POLOM, Žilina
 • REMOT, Poprad
 • Rendes, Dulovce
 • ROPSPOL, Nové Mesto n./V.
 • STAP SF, Kurima
 • Stavebniny Skalica, Skalica
 • STAVRAD, Prešov
 • SUMEGASTAV, Oravské Veselé
 • TAUBER, Spišská Nová Ves
 • TAUBER, Prešov
 • TAUBER, Hriadky
 • Tóth, Močenok
 • Rekonštrukcia
 • Novostavba
 • Prestavba
 • Nadstavba
 • Leták
 • Internet
 • Noviny, Časopis
 • Televízia
 • Billboard
 • Stavebniny
 • Pokrývač
 • Oporúčanie
Súbory, ktoré sa Vám nedajú pridať, nie sú povolené. Max. veľkosť jedného súboru je 7MB, maximálny počet súborov je 10, maximálna celková veľkosť príloh je 10MB
Zavolajte mi.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Odoslať požiadavku
* Povinné polia formuláru